FAQ

Przekładaniec

logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Przekładaniec

A Journal of Translation Studies

opis
„Przekładaniec” to recenzowane czasopismo naukowe Wydziału Polonistyki UJ, poświęcone przekładowi jako zjawisku kulturowemu, gatunkowi literackiemu, formie komunikacji międzykulturowej oraz sztuki. Nasi autorzy reprezentują różnorodne obszary badawcze: teorię, historię i socjologię przekładu, antropologię, kulturoznawstwo, krytykę literacką, komparatystykę i historię literatury, filologię klasyczną i nowożytną oraz językoznawstwo. Numery pisma mają zasadniczo charakter monograficzny. Dział „Varia” obejmuje teksty spoza głównej tematyki poszczególnych numerów, a „Lektury” to omówienia najnowszych publikacji przekładoznawczych, zwłaszcza polskich. Nie drukujemy przekładów. „Przekładaniec” ukazuje się w języku polskim, ale wychodzi poza obszar polskojęzyczny i jest otwarty na artykuły w innych językach. Wybrane numery pisma dostępne są w wersji anglojęzycznej w postaci elektronicznej.

Numery

Okładka czasopisma Przekładaniec nr 47 przejdź do numeru Następne

Numer 47 – Bibliografie tłumaczy

Data wydania: 2023

Redaktor naczelny: Magda Heydel

Redakcja zeszytu: Markus Eberharter, Katarzyna Lukas

Publikacja finansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Polonistyki.

Projekt okładki: Jadwiga Burek

Fotografia na okładce: Magda Heydel

Zawartość numeru

Przejdź do tego numeru