FAQ

Przekładaniec

logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Kilka uwag o poezji Katullusa w przekładzie Grzegorza Franczaka

Data publikacji: 2008

Przekładaniec, 2007, Numer 18-19 – Antiqua ac nova, s. 104 - 113

Autorzy

Roman Sosnowski
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
https://orcid.org/0000-0001-9220-8420 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

The article reviews methods (according to the classification proposed by Krzysztof
Hejwowski) of translating cultural elements as used by Grzegorz Franczak in his
Polish version of Carmina Catulli. It is argued that the cultural distance between Latin
and Polish is more evident than any difference between modern language cultures. In
these circumstances it is necessary to pay particular attention to translation of culturebound
terms and expressions, because misinterpretations may be a serious risk. As the
analysis shows, Franczak addresses this issue very carefully and, as a consequence, an
overall evaluation of his translation of Catullus’ poems is highly positive.

Bibliografia


Informacje

Informacje: Przekładaniec, 2007, s. 104 - 113

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Kilka uwag o poezji Katullusa w przekładzie Grzegorza Franczaka

Autorzy

https://orcid.org/0000-0001-9220-8420

Roman Sosnowski
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
https://orcid.org/0000-0001-9220-8420 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

Publikacja: 2008

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Roman Sosnowski (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1861

Liczba pobrań: 3461