FAQ

Przekładaniec

logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Misja i cele czasopisma

Przekładaniec

Przekładaniec” to interdyscyplinarne czasopismo naukowe Wydziału Polonistyki UJ poświęcone zagadnieniom szeroko pojmowanego zjawiska przekładu. Publikujemy artykuły prezentujące nowe badania –teoretyczne, opisowe i empiryczne– nad różnymi formami przekładu pisemnego i ustnego, dokonywane z perspektywy literackiej, kulturoznawczej, historycznej, socjologicznej, językoznawczej czy filozoficznej. Interesują nas nowe metodologie i pola badawcze.
 

Celem, który przyświeca nam od 1995 roku, jest rozwój przekładoznawstwa dzięki otwartej wymianie myśli, przy zachowaniu najwyższych standardów akademickich. Wszystkie artykuły są recenzowane przez dwoje niezależnych recenzentów z zachowaniem obustronnej anonimowości. Redakcję wspiera międzynarodowa rada naukowa.
 

Numery „Przekładańca” mają charakter tematyczny, ale w każdym zeszycie jest także sekcja Varia, w której znajdują się teksty niezwiązane z tematem wiodącym. W dziale Lektury publikujemy recenzje nowych prac przekładoznawczych ukazujących się w Polsce.
 

Podstawowym językiem publikacji jest polski, ale wydajemy także anglojęzyczne wersje wybranych numerów. Wszystkie artykuły mają streszczenia w języku angielskim.