FAQ

Przekładaniec

logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Special Issue 2018 – Word and Image in Translation

Numery anglojęzyczne Następne

Data wydania: 20.12.2018

Opis


Przygotowanie tłumaczenia na język angielski i kompleksowego opracowania językowego czterech zeszytów półrocznika „Przekładaniec” – zadanie finansowane w ramach umowy 643/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Magda Heydel Orcid

Sekretarz redakcji Zofia Ziemann

Redaktorzy numeru Agata Hołobut i Jakub Jankowski

Zawartość numeru

Marta Kaźmierczak

Przekładaniec, Special Issue 2018 – Word and Image in Translation, Numery anglojęzyczne, s. 7 - 35

https://doi.org/10.4467/16891864ePC.18.009.9831
Czytaj więcej Następne

Elżbieta Muskat-Tabakowska

Przekładaniec, Special Issue 2018 – Word and Image in Translation, Numery anglojęzyczne, s. 73 - 85

https://doi.org/10.4467/16891864ePC.18.012.9834
Czytaj więcej Następne