FAQ

Przekładaniec

logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Numer 40 – Gatunki literackie w przekładzie

2020 Następne

Data wydania: 2020

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Magda Heydel Orcid

Redakcja zeszytu Monika Woźniak

Zawartość numeru

Słowa kluczowe: fantasy, Andrzej Sapkowski, Wiedźmin, egzotyzacja, udomowienie, tłumaczenie elementów kulturowych; fantasy, The Witcher, foreignization, domestication, translation of cultural specific items, Philip Pullman, Nothern Lights, fantasy, trasgressive child, gender in translation; Philip Pullman, transgresyjne dziecko, gender w przekładzie, literary translation, authorial neologism, translation techniques, science fiction literature; przekład literacki, neologizm autorski, techniki tłumaczenia, literatura fantastycznonaukowa, Marek Krajewski, crime novel, historical and social realities, translation peritext, educational function; Marek Krajewski, powieść kryminalna, realia historyczno-społeczne, perytekst przekładu, funkcja edukacyjna, literary translation, Norwegian literature, crime fiction, translator’s identity; przekład literacki, literatura norweska, powieść kryminalna, tożsamość tłumacza, alliteration, literary translation, specialized translation, technical terms, terminology; aliteracja, przekład literacki, przekład specjalistyczny, terminy specjalistyczne, terminologia, crime fiction. CSI in translation, genre translation in Croatia; literatura kryminalna, przekład CSI, przekład gatunkowy w Chorwacji, literary reportage, translation reception, literary genre, peritext, horizon of expectations; reportaż literacki, recepcja przekładu, gatunek literacki, perytekst, horyzont oczekiwań, translating for children and young people, book for children and young people, sex education, ideology; przekład dla dzieci i młodzieży, książka dla dzieci i młodzieży, edukacja seksualna, ideologia, nonsense poetry, translation, postcolonialism, Edward Lear, Andrzej Nowicki, Stanisław Barańczak; poezja nonsensu, przekład, postkolonializm, Stanisław Barańczak, quasi-transcendental, mixed genre, the fold, interface, Thomas Pynchon, postmodernism; quasi-transcendentalny, gatunek mieszany, fałdka, interfejs, postmodernizm, law, William Shakespeare, translation; prawo, przekład, collective memory; tekst prawny, konstytucja Rosji, tłumaczenie, kontekst, pamięć zbiorowa, legal text, constitution of Russia, translation, context, Zuzanna Ginczanka (Zuzanna Gincburg), individual style, poetic translation, lyric poetry; Zuzanna Ginczanka, idiostyl, przekład poetycki, liryka 1