FAQ

Przekładaniec

logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Numer 41 – Wschód – Zachód. Translacje

2020 Następne

Data wydania: 2020

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redakcja zeszytu Magda Heydel, Orcid Zofia Ziemann

Redaktor naczelny Magda Heydel Orcid

Zawartość numeru

Maria Prussak

Przekładaniec, Numer 41 – Wschód – Zachód. Translacje, 2020, s. 143 - 154

https://doi.org/10.4467/16891864PC.21.007.13589
Czytaj więcej Następne

Jerzy Jarniewicz

Przekładaniec, Numer 41 – Wschód – Zachód. Translacje, 2020, s. 198 - 213

https://doi.org/10.4467/16891864PC.21.011.13593
Czytaj więcej Następne

Elżbieta Plewa

Przekładaniec, Numer 41 – Wschód – Zachód. Translacje, 2020, s. 214 - 253

https://doi.org/10.4467/16891864PC.21.012.13594
Czytaj więcej Następne

Słowa kluczowe: zachodnie teorie przekładu, recepcja, obieg koncepcji naukowych, polityka wydawnicza, Rosja; Western translation studies, reception, circulation of scientific concepts, publishing policies, Russia, Ilja Erenburg, Bruno Jasieński, Palę Paryż, Życie i śmierć Mikołaja Kurbowa, przekład, polemika, konteksty; Ilya Erenburg, I Burn Paris, Life and Death of Nikolay Kurbov, translation, polemics, contexts, przekład poezji, poezja polska, Adam Ważyk, francuska poezja awangardowa; poetry translation, Polish poetry, French avant-garde poetry, przekład poezji; samizdat; Leningrad; socjologia przekładu; emigracja; poetry translation; samizdat; Leningrad; translation sociology; exile, Olga Tokarczuk, Ksenia Starosielska, Numery, przekład rosyjski, nie-miejsce, ślad, pamięć; Olga Tokarczuk, Russian translation, non-lieu, trace, memory, wędrujące teorie, Edward Said, orientalizm, postkolonializm, przekład teorii; travelling theory, orientalism, postcolonialism, translation of theory, autograf, koniektura, modernizacja, intencja autora, dynamika tekstu; autograph, conjecture, text modernisation, authorial intention, text dynamics, Adam Mickiewicz, Jane Austen, ekonomia, nowoczesność, romantyzm, Pan Tadeusz; Adam Mickiewicz, economy, modernity, Romanticism, Pan Tadeusz, Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, romantyzm polski, prozodia arabska, arabskie przekłady; Adam Mickiewicz, Polish Romanticism, Arabic prosody, Arabic translations, Stanisław Barańczak, Emily Dickinson, przekład poezji, religia, przyświadczenie; Stanisław Barańczak, poetry translation, religion, assent, przekład literacki, przekładoznawstwo, poezja konkretna, literatura XX wieku; literary translation, translation studies, concrete poetry, twentieth-century literature, tłumaczenie filmowe, napisy międzykadrowe, napisy dolne, napisy narracyjne i dialogowe, dubbing, wersje; film translation, intertitle, in-image subtitle, subtitle, narrative and dialogue subtitles, versioning, Kinga Rozwadowska, seria przekładowa, Bracia Karamazow, władza; Kinga Rozwadowska, retranslation, The Brothers Karamazov, power, przekład, przymus, konflikt, agonizm, etyka; translation, violence, conflict, agonism, ethics