FAQ

Przekładaniec

logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Issue 25/2011– Between Miłosz and Milosz

Numery anglojęzyczne Następne

Data wydania: 01.08.2013

Opis

Wersja anglojęzyczna Przekładańca elektronicznego została wydana przy wsparciu Narodowego programu Rozwoju Humanistyki 2012-2013.

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktor numeru Magda Heydel Orcid

Sekretarz redakcji Zofia Ziemann

Zawartość numeru

Anna Kołodziejczyk

Przekładaniec, Issue 25/2011– Between Miłosz and Milosz, Numery anglojęzyczne, s. 7 - 27

https://doi.org/10.4467/16891864ePC.13.013.1202
Czytaj więcej Następne

Piotr Pietrych

Przekładaniec, Issue 25/2011– Between Miłosz and Milosz, Numery anglojęzyczne, s. 27 - 44

https://doi.org/10.4467/16891864ePC.13.014.1203
Czytaj więcej Następne

Dariusz Czaja

Przekładaniec, Issue 25/2011– Between Miłosz and Milosz, Numery anglojęzyczne, s. 59 - 79

https://doi.org/10.4467/16891864ePC.13.016.1205
Czytaj więcej Następne

Joanna Zach

Przekładaniec, Issue 25/2011– Between Miłosz and Milosz, Numery anglojęzyczne, s. 81 - 89

https://doi.org/10.4467/16891864ePC.13.017.1206
Czytaj więcej Następne

Jacek Gutorow

Przekładaniec, Issue 25/2011– Between Miłosz and Milosz, Numery anglojęzyczne, s. 91 - 108

https://doi.org/10.4467/16891864ePC.13.018.1207
Czytaj więcej Następne

Paweł Marcinkiewicz

Przekładaniec, Issue 25/2011– Between Miłosz and Milosz, Numery anglojęzyczne, s. 109 - 131

https://doi.org/10.4467/16891864ePC.13.019.1208
Czytaj więcej Następne

Jerzy Jarniewicz

Przekładaniec, Issue 25/2011– Between Miłosz and Milosz, Numery anglojęzyczne, s. 133 - 145

https://doi.org/10.4467/16891864ePC.13.020.1209
Czytaj więcej Następne

Marcin Jaworski

Przekładaniec, Issue 25/2011– Between Miłosz and Milosz, Numery anglojęzyczne, s. 147 - 157

https://doi.org/10.4467/16891864ePC.13.021.1210
Czytaj więcej Następne

Przemysław Michalski

Przekładaniec, Issue 25/2011– Between Miłosz and Milosz, Numery anglojęzyczne, s. 159 - 170

https://doi.org/10.4467/16891864ePC.13.022.1211
Czytaj więcej Następne

Aleksander Gomola

Przekładaniec, Issue 25/2011– Between Miłosz and Milosz, Numery anglojęzyczne, s. 185 - 198

https://doi.org/10.4467/16891864ePC.13.024.1213
Czytaj więcej Następne

Katarzyna Jakubiak

Przekładaniec, Issue 25/2011– Between Miłosz and Milosz, Numery anglojęzyczne, s. 199 - 220

https://doi.org/10.4467/16891864ePC.13.025.1214
Czytaj więcej Następne

Mira Rosenthal

Przekładaniec, Issue 25/2011– Between Miłosz and Milosz, Numery anglojęzyczne, s. 221 - 228

https://doi.org/10.4467/16891864ePC.13.026.1215
Czytaj więcej Następne

Monika Wójciak

Przekładaniec, Issue 25/2011– Between Miłosz and Milosz, Numery anglojęzyczne, s. 229 - 243

https://doi.org/10.4467/16891864ePC.13.027.1216
Czytaj więcej Następne

Zofia Bobowicz

Przekładaniec, Issue 25/2011– Between Miłosz and Milosz, Numery anglojęzyczne, s. 267 - 270

https://doi.org/10.4467/16891864ePC.13.029.1218
Czytaj więcej Następne

Michał Kopczyk

Przekładaniec, Issue 25/2011– Between Miłosz and Milosz, Numery anglojęzyczne, s. 271 - 280

https://doi.org/10.4467/16891864ePC.13.030.1219
Czytaj więcej Następne

Niels Hav

Przekładaniec, Issue 25/2011– Between Miłosz and Milosz, Numery anglojęzyczne, s. 297 - 300

https://doi.org/10.4467/16891864ePC.13.032.1221
Czytaj więcej Następne

Słowa kluczowe: American culture, economy, politics under President Truman, the image of the United States in Polish postwar press. Miłosz vis-à-vis America, Miłosz as a foreign correspondent, Miłosz in America, European Anti-Americanism in the 1940s, post-war literary life in Poland, Miłosz, America, spatial imagination, religious imagination, Miłosz, anthropology, Nature, human/animal relations, theory of evolution, exile, the lyrical “I” and the “I” of dithyramb, fi nding a home in homelessness, ambivalence, modernity, abstraction, reality, Miłosz, avant-garde, Pound, ideogrammatic method, synecdochic space, Ashbery, scenic mode, unheimlich, “really real”, Czesław Miłosz, Allen Ginsberg, counterculture, beat poetry, confessional poetry, Czesław Miłosz, counterculture, engaged literature, Marxism, epiphany, Miłosz, poetry, confessional, decorum, referentiality, Miłosz-Merton correspondence, exile, spiritual homelessness, writing in a foreign language, Miłosz’s English, Czesław Miłosz, Thomas Merton, 1960s, Second Vatican Council, Czesław Miłosz, negro spirituals, translation, ethics of deception, social realism, postcolonial, Czesław Miłosz, Polish school of poetry, Postwar Polish Poetry, poetry translation, American poetry, Czesław Miłosz, Joseph Brodsky, America, Russia, comparative analysis, Miłosz, poetics of grammar, language asymmetries, translation of Różewicz, Herbert, Szymborska into English., Czesław Miłosz, Polish-Slovenian translation, selection of poems