FAQ

Przekładaniec

logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Special Issue 1/2023 – Translation Criticism and Its Vicinity

Numery anglojęzyczne Następne

Data wydania: 05.09.2023

Opis

Publikacja finansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Polonistyki.

Projekt okładki: Jadwiga Burek.

Autor zdjęcia na okładce: Magda Heydel.

Licencja: CC BY  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Magda Heydel Orcid

Redakcja zeszytu Ewa Rajewska

Zawartość numeru

Ewa Rajewska

Przekładaniec, Special Issue 1/2023 – Translation Criticism and Its Vicinity, Numery anglojęzyczne, s. 7 - 13

https://doi.org/10.4467/16891864ePC.23.001.17768
Czytaj więcej Następne

Piotr de Bończa Bukowski

Przekładaniec, Special Issue 1/2023 – Translation Criticism and Its Vicinity, Numery anglojęzyczne, s. 14 - 39

https://doi.org/10.4467/16891864ePC.23.002.17769
Czytaj więcej Następne

Krzysztof Majer

Przekładaniec, Special Issue 1/2023 – Translation Criticism and Its Vicinity, Numery anglojęzyczne, s. 68 - 96

https://doi.org/10.4467/16891864ePC.23.004.17771
Czytaj więcej Następne

Izabela Sobczak

Przekładaniec, Special Issue 1/2023 – Translation Criticism and Its Vicinity, Numery anglojęzyczne, s. 114 - 134

https://doi.org/10.4467/16891864ePC.23.006.17773
Czytaj więcej Następne