FAQ

Przekładaniec

logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Backwoods of Language. The Modernist Prose of Djuna Barnes in Polish Translation

Data publikacji: 05.09.2023

Przekładaniec, Numery anglojęzyczne, Special Issue 1/2023 – Translation Criticism and Its Vicinity, s. 114 - 134

https://doi.org/10.4467/16891864ePC.23.006.17773

Autorzy

Izabela Sobczak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
https://orcid.org/0000-0001-7167-5767 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Tłumacze

Kamil Petryk

Abstrakt

Only eighty years after the original publication of Djuna Barnes’s Nightwood was the Polish literary market enriched by a translation of one of the strangest novels of Euro- American modernism. Marcin Szuster’s translation, with the Polish title Ostępy nocy, has already garnered praise as well as prizes, leading to the first Polish discussion concerning the work of the eccentric American writer. The focus of this article is to analyze the Polish translation of Nightwood with a special interest in Barnes’s style, which itself becomes a central character in the novel and which connects, according to feminist critics (K. Kaivola, S. Benstock), to its emancipatory potential. In this article I discuss the claim that the complex style of such prose is the (conscious) manifestation of a woman’s voice (as an affect), behind which one can discover a body – one that experiences and is experienced (J. Taylor). The body, both a structural and a rhetorical category in feminist criticism, can be seen in Barnes’s prose as an element which organizes both time and space – therefore, the ambiguity of her terms and the complexity of style make for a real translation challenge. Marcin Szuster as a translator needs to follow Barnes’s “distinctive point of view,” which is a “feminine” one, distanced by gender, experience and time.

Originally published in Polish in “Przekładaniec” vol. 42/2021. Open access for this publication has been supported by a grant from the Priority Research Area Heritage under the Strategic Programme Excellence Initiative at Jagiellonian University.

Translated by: Kamil Petryk

Bibliografia

Balcerzan, Edward. 2005. “Metafory, które “wiedzą” czym jest tłumaczenie”, Teksty Drugie 5, pp. 41–52.

––– 2013. “Zmiana czyli kontynuacja”, Literatura na Świecie 1–2, pp. 380–394.

Balcerzan, Edward, Rajewska, Ewa (ed.). 2007. Pisarze polscy o sztuce przekładu 1440–2005, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Barnes, Djuna. 2015. Nightwood, London: Faber&Faber.

2019. Ostępy nocy, transl. and afterword by M. Szuster, Wrocław: Ossolineum.

Benstock, Shari. 1986. Women of the Left Bank. Paris, 1900–1940, Austin: University of Texas Press.

Borkowska, Grażyna. 1995. “Metafora drożdży. Co to jest poezja/literatura kobieca?”, Teksty Drugie 3–4, pp. 31–44.

Boy-Żeleński, Tadeusz. 1958. Obiad literacki. Proust i jego świat, Warszawa: PIW.

Byrska, Olga. 2018. “Z otchłani w otchłań. Rozmowa z Marcinem Szustrem”, Dwutygodnik, [online] https://www.dwutygodnik.com/artykul/8172-z-otchlani-w-otchlan.html [accessed: December 2018].

Chamberlain, Lori. 1988. “Gender and the Metaphorics of Translation”, Signs 13(3), pp. 454–472.

Exodus 32; 6–8. Bible Gateway, [online] https://www.biblegateway.com/verse/en/Exodus%2032%3A7) [access: 27.07.2021].

Fiedorczuk, Julia. 2019. “O czym nie da się mówić, o tym trzeba śpiewać”, Literatura na Świecie 11–12, pp. 326–335.

Field, Andrew. 1983. Djuna. The Life and Time of Djuna Barnes, New York: G.P. Putnam’s Sons.

Gdańskie Spotkania Literackie “Odnalezione w tłumaczeniu”. 2019, [online] http://odnalezionewtlumaczeniu.pl/nominacje-do-nagrody-translatorskiej/ [access: 24.07.2021].

Goldstone, Andrew. 2013. “Expatriation as Autonomy: Djuna Barnes, James Joyce, and Aesthetic Cosmopolitanism”, in: A. Goldstone, Fictions of Autonomy: Modernism From Wilde to de Man, Oxford: Oxford University Press, pp. 110–148.

Herring, Phillip. 1995. Djuna. The Life and Work of Djuna Barnes, New York: Viking Penguin.

––– 1996. “Djuna and the Scholars”, The New York Times, February 4.

Heydel, Magda. 2011, “Import, szmugiel i zdrada”, Tygodnik Powszechny 44, [online] https://www.tygodnikpowszechny.pl/import-szmugiel-i-zdrada-140890 [access: 27.02.2021].

Jarniewicz, Jerzy. 2002. “Tłumacz jako twórca kanonu”, in: J. Jarniewicz, Gościnność słowa. Szkice o przekładzie literackim, Kraków: Znak, pp. 35–42.

Kaivola, Karen. 1991. All Contraries Confounded: The Lyrical Fiction of Virginia Woolf, Djuna Barnes, and Marguerite Duras, Iowa City: University of Iowa Press.

Kraskowska, Ewa. 2018. “Porównywanie jako metoda krytyki przekładu”, Tekstualia 2, pp. 53–63.

Lefevere, André. 1981. “Beyond the Process. Literary Translation in Literature and Literary Theory”, in: M.G. Rose (ed.), Translation Spectrum, Albany: State University of New York Press, pp. 52–59.

Marcus, Jane. 1989. “Laughing at Leviticus: Nightwood as Woman’s Circus Epic”, Cultural Critique 13, pp. 143–190.

Murek, Weronika. 2018. “Bezdomna Djuna”, Książki. Magazyn do Czytania 6(33), pp. 57–59.

Nalewajk, Żaneta. 2006. “Ciało jako metafora epistemologiczna modernizmu”, Tekstualia 2(5), [online] https://tekstualiascience.com/resources/html/article/details?id=193570 [access: 23.03.2021].

Narodowy Korpus Języka Polskiego. 2008–20010, [online] http://nkjp.pl/poliqarp/nkjp300/ [access: 26.02.2021].

Nowy Słownik Fundacji Kościuszkowskiej (The New Kosciuszko Foundation Dictionary). 2002. Instytut Filologii Angielskiej UAM, [online].

Oxford English Dictionary. The Definitive Record of the English language, [online] https://www-1oed-1com-1018678nj32b5.han.amu.edu.pl/ [access: 5.04.2019].

Piechucka, Alicja. 2019. “Rzecz o kobiecie i kobietach”, Nowe Książki 9, pp. 50–51.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia. 2000. Poznań: Pallottinum.

Radia, Pavlina. 2016. Nomadic Modernisms and Diasporic Journeys of Djuna Barnes and Jane Bowles: “Two Very Serious Ladies”, Leiden: Brill.

Rodowska, Krystyna, Sulik Paweł, Prądzyńska Liwia. 2018. Boy-Żeleński wykastrował Prousta – o nowym tłumaczeniu “W poszukiwaniu straconego czasu”, Wieczór Radia TOK FM [radio program], [online] https://audycje.tokfm.pl/podcast/70267,Boy-Zelenski-wykastrowal-Prousta-o-nowym-tlumaczeniu-W-poszukiwaniu-utraconego-czasu [access: 28.02.2021].

Sheppard, Richard. 1993. The Problematics of European Modernism, in: S. Giles, Theorizing Modernisms: Essays in Critical Theory, London: Routledge, pp. 1–51.

Siemek, Andrzej. 2016. “Dumając nad Boyem. Przekład jako wizja obowiązkowa”, in: P. Sommer (selected and compiled), O nich tutaj. Książka o języku i przekładzie, Instytut Książki – Literatura na Świecie: Kraków–Warszawa, pp. 72–78.

Singer, Allan. 1984. “The Horse Who Knew Too Much: Metaphor and the Narrative of Discontinuity in “Nightwood””, Contemporary Literature V. 25, no. 1, pp. 66–87.

Słownik Języka Polskiego PWN, [online] https://sjp.pwn.pl/ [access: 23.03.2021].

Spivak, Gayatri. 1993. “The Politics of Translation”, in: G. Spivak, Outside in the Teaching Machine, New York: Routledge, pp. 179–200.

Szuster, Marcin. 2018. “Żeby to uszom przyjemnie było”, Literatura na Świecie 1–2, pp. 384–390.

––– 2015. “Przekład i duch uogólnienia”, Literatura na Świecie 1–2, s. 332–340.

––– 2019. “Posłowie”, in: D. Barnes, Ostępy nocy, transl. M. Szuster, Wocław: Ossolineum.

Świerkosz, Monika. 2008. “Feminizm korporalny w badaniach literackich. Próba wyjścia poza metaforykę cielesności”, Teksty Drugie 1–2, pp. 75–95.

Taylor, Julie. 2012. Djuna Barnes and Affective Modernism, Edynburg: University Press.

Informacje

Informacje: Przekładaniec, Numery anglojęzyczne, s. 114 - 134

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Backwoods of Language. The Modernist Prose of Djuna Barnes in Polish Translation

Autorzy

https://orcid.org/0000-0001-7167-5767

Izabela Sobczak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
https://orcid.org/0000-0001-7167-5767 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Publikacja: 05.09.2023

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Izabela Sobczak (Autor) - 100%
Kamil Petryk (Tłumacz) - 0%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski

Liczba wyświetleń: 421

Liczba pobrań: 238