FAQ

Przekładaniec

logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Zespół redakcyjny

Skład zespołu redakcyjnego

Redaktor naczelna: dr hab. Magda Heydel (Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków)
ORCID https://orcid.org/0000-0002-3778-692X 


Sekretarz redakcji: dr Paulina Kwaśniewska-Urban (Katedra Literatury Włoskiej UKEN Kraków)
ORCID https://orcid.org/0000-0003-2306-7841 


dr hab. Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz, prof. IBL PAN (Warszawa)
dr Kasia Szymanska, Uniwersytet Oksfordzki
dr hab. Agata Hołobut, prof. UJ (Kraków)
dr hab. Ewa Rajewska, prof. UAM ( (Poznań)
dr hab. Agnieszka Romanowska-Kowalska, prof. UJ (Kraków)
mgr Anna Skucińska (Kraków)
prof. dr Monika Woźniak (Rzym)
dr Zofia Ziemann (Kraków)


Redaktor językowa (adiustacja): Agnieszka Stęplewska