FAQ

Przekładaniec

logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

2016 Następne

Data wydania: 03.02.2017

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktor naczelny Magda Heydel Orcid

Sekretarz redakcji Zofia Ziemann

Redakcja numeru Magda Heydel

Zawartość numeru

Słowa kluczowe: Kasja, Carmina Burana, duchowość bizantyjska, poezja średniowieczna, epigramy, satyra, Jonathan Edwards, strategie przekładowe, udomowienie, egzotyzacja, seria translatorska, literatura dla dzieci, E.T.A. Hoffmann, Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, przekład wierszem, udomowienie, egzotyzacja, Kacenelson, Ficowski, Zagłada w literaturze, jidysz, przekład międzykulturowy., Ernest Hemingway, Bronisław Zieliński, Słońce też wschodzi, styl, udomowienie, polityka przekładu, przekład, Stanisław Lem, historia przekładu, Jadwiga Maurizio, powieść polifoniczna, przekład zbiorowy, Matthew Kneale, literatura dla dzieci i młodzieży, literatura tłumaczona, literatura francuska, literatura włoska, teoria repertuaru kulturowego, wydawnictwa lilipucie, migracja, polska migracja, auto-narracja, tożsamość, interakcjonizm symboliczny, przekład literacki, polifonia, paratekst, Bachtin, Dostojewski, translation definition, phenomenology, representation, czas, Nabokov, obsesja, przemijanie, wieczność, Bolesław Leśmian, poezja polska, tłumaczenia angielskie, przekład literacki, williams, hartwig, even-zohar, polisystem, przekładoznawstwo, Stanisław Barańczak, Clare Cavanagh, poetyka negacji, światy możliwe, przekład literacki, Wisława Szymborska, Aleksy z Piemontu, przekład, język włoski, renesansowa literatura medyczna, Koteliański, Woolf, Mansfield, współpraca translatorska, graniczność, Bachtin, Wismann, Elżbieta Tabakowska, językoznawstwo kognitywne, przekładoznawstwo