FAQ

Przekładaniec

logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

2022 Następne

Data wydania: 04.2023

Opis

Publikacja finansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Polonistyki.

Projekt okładki: Jadwiga Burek

Fotografia na okładce: Magda Heydel

Licencja: CC BY  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Magda Heydel Orcid

Redakcja zeszytu Agata Hołobut, Zofia Ziemann

Zawartość numeru

Słowa kluczowe: epistemologia, komunikacja tekstowa, komunikacja przekładowa, poznanie, reedycja, rozpoznanie, umiejętność; epistemology, textual communication, translational communication, cognition, re-edition, exploration, skill, przekład meliczny, przekład piosenki, poezja śpiewana, piosenka autorska, piosenka poetycka; melic translation, song translation, sung poetry, singer-songwriter music, song poems, przekład piosenki, tłumacz-autor, The Tiger Lillies, Roman Kołakowski, zawłaszczenie; song translation, translator-author, appropriation, Mansfield, Wyspiański, Sędziowie, Gericht, przekład; Mansfield, The Judges, translation, Szekspir, Czesław Miłosz, Roman Brandstaetter, mecenat państwa komunistycznego, badania archiwalne, badania nad osobą tłumacza; Shakespeare, communist patronage, Translator Studies, archival research, Mahabharata, epos, wojna, lingwistyka kognitywna, wgląd zawężający/ poszerzający; Mahābhārata, epic, war, cognitive linguistics, zoom-in/zoom-out, Racine, Corneille, tragedia, klasycyzm, przekład; Racine, tragedy, classicism, translation, Jean Ward, przekład, metafory przekładu, polsko-angielskie kontakty literackie; Jean Ward, translation, metaphors of translation, Polish-English literary contacts, Seweryn Pollak, Borys Pasternak, przekład literacki, przekładoznawstwo, badania nad modernizmem, archiwa translatorskie; Seweryn Pollak, Boris Pasternak, literary translation, translation studies, modernism studies, translator’s archive