FAQ

Przekładaniec

logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Numer 37 – Historia przekładu literackiego 2

2018 Następne

Data wydania: 29.06.2018

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Magda Heydel Orcid

Redakcja numeru Magda Heydel, Zofia Ziemann

Zawartość numeru

Katarzyna Biernacka-Licznar

Przekładaniec, Numer 37 – Historia przekładu literackiego 2, 2018, s. 19 - 33

https://doi.org/10.4467/16891864PC.18.010.9552
Czytaj więcej Następne

Słowa kluczowe: Alicja Iwańska, przekładoznawstwo, socjologia, przekład kulturowy, etyka tłumaczenia, Meksyk, Translation Studies, sociology, cultural translation, ethics of translation, Mexico, Zofia Ernstowa, przekład literacki, metoda etnograficzna, wywiad jakościowy, Nasza Księgarnia ; Zofia Ernstowa, literary translation, ethnographic approach, qualitative interview, Nasza Księgarnia, Stanisław Barańczak, biografia, debiut, juwenilia, tłumaczenia, rękopisy, biography, debut, juvenilia, translations, manuscripts, przekład autorski, literatura narodowa, obywatelstwo światowe, Kuncewiczowa, Głowacki, self-translation, national literature, world citizenship, indirect translation, reception, Polish literature, Zofia Nałkowska, Sibilla Aleramo, Witold Gombrowicz, przekład niebezpośredni, recepcja, literatura polska, francuska literatura dla dzieci i młodzieży, polskie tłumaczenia, historia przekładów, wydawcy przekładów, metoda bibliometryczna Uwagi, French children’s literature, Polish translations, translation history, translations’ publishers, bibliometric method, „złoty wiek” angielskiej literatury dla dzieci, klasyka dziecięca w tłumaczeniu, historia przekładu literackiego w Polsce, Golden Age of English literature for children, children’s classics in translation, history of literary translation in Poland, historia przekładu literackiego, przekład literacki w Polsce, pseudotłumaczenia, pilne tłumaczenia, history of literary translation, literary translation in Poland, pseudotranslations, urgent translations, science fiction, fantasy, przekład literacki, literatura gatunków, literary translation, genre literature