FAQ

Przekładaniec

logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Numer 43 – Przekład eksperymentalny

2021 Następne

Data wydania: 2021

Opis

Publikacja finansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Polonistyki.

Projekt okładki: Jadwiga Burek
Fotografia na okładce: Zofia Ziemann

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Magda Heydel Orcid

Redaktorki numeru Katarzyna Bazarnik, Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz

Zawartość numeru

Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz, Katarzyna Bazarnik

Przekładaniec, Numer 43 – Przekład eksperymentalny, 2021, s. 7 - 23

https://doi.org/10.4467/16891864PC.21.026.15140
Czytaj więcej Następne

Słowa kluczowe: przekład eksperymentalny, literatura eksperymentalna, liberatura (literatura totalna), przekład nowomedialny, autokomentarz; experimental translation, experimental literature, liberature (total literature), new media translation, self-commentary, Serge Bouchardon, Vincent Volckaert, (Nie)Panowanie, flash fiction, tłumaczenie literatury elektronicznej, literatura elektroniczna; Serge Bouchardon, Loss of Grasp, electronic literature translation, electronic literature, przekład dystrybutywny, literatura elektroniczna, generatory poetyckie, przekład kodu źródłowego; distributive translation, electronic literature translation, poetry generators, source code translation, postprzekład, Edwin Gentzler, William Shakespeare, przekład eksperymentalny; post-translation, experimental translation, parodia, przekładalność, intertekstualność, odbiorca, Bolesław Leśmian, Julian Tuwim; parody, translatability, intertextuality, recipient, Julian Tuwim, poetyka kognitywna, poezja miłosna; poetry, paronomasia, Spanish, cognitive poetics, love poetry, poezja, Mario Martín Gijón, paronomazja, hiszpański, experimental translation, transcreation, Dukaj, Heart of Darkness, Conrad; experimental translation, Conrad, przekład, opera, libretto, intersemiotyczność, nadpisy, przekład audiowizualny; translation, intersemiotic, surtitles, audiovisual translation, seria przekładowa, Joyce, Ulisses, redakcja przekładu, badania nad serią przekładową; retranslation, Ulysses, revision, retranslation research, przekład pryzmatyczny, Matthew Reynolds, przekładoznawstwo, studia nad modernizmem, metafory przekładu, przekład eksperymentalny; prismatic translation, translation studies, modernism studies, translation metaphors, experimental translation, Friedrich Schleiermacher, Friedrich Schlegel, Wilhelm August Schlegel, nauka o przekładzie, retoryka, hermeneutyka, tłumacz, metody tłumaczenia, krytyka przekładu; Friedrich Schleiermacher, translation studies, rhetoric, hermeneutics, translator, thoughts of translation