FAQ

Przekładaniec

logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Special Issue 2019 – Translation and Memory

Numery anglojęzyczne Następne

Data wydania: 11.12.2019

Opis


Przygotowanie tłumaczenia na język angielski i kompleksowego opracowania językowego czterech zeszytów półrocznika „Przekładaniec” – zadanie finansowane w ramach umowy 643/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor numeru Magda Heydel Orcid

Sekretarz redakcji Zofia Ziemann

Zawartość numeru

Karolina Kwaśna, Magdalena Heydel

Przekładaniec, Special Issue 2019 – Translation and Memory, Numery anglojęzyczne, s. 26 - 51

https://doi.org/10.4467/16891864ePC.19.010.11385
Czytaj więcej Następne

Przekładaniec, Special Issue 2019 – Translation and Memory, Numery anglojęzyczne, s. 84 - 105

Czytaj więcej Następne

Małgorzata Gaszyńska-Magiera

Przekładaniec, Special Issue 2019 – Translation and Memory, Numery anglojęzyczne, s. 135 - 156

https://doi.org/10.4467/16891864ePC.19.014.11389
Czytaj więcej Następne

Irena Księżopolska

Przekładaniec, Special Issue 2019 – Translation and Memory, Numery anglojęzyczne, s. 226 - 252

https://doi.org/10.4467/16891864ePC.19.018.11393
Czytaj więcej Następne