FAQ

Przekładaniec

logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Special Issue 2019 – Translation History in the Polish Context

Numery anglojęzyczne Następne

Data wydania: 01.12.2019

Opis


Przygotowanie tłumaczenia na język angielski i kompleksowego opracowania językowego czterech zeszytów półrocznika „Przekładaniec” – zadanie finansowane w ramach umowy 643/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Magda Heydel Orcid

Redaktor numeru Magda Heydel Orcid

Sekretarz redakcji Zofia Ziemann

Zawartość numeru

Justyna Łukaszewicz

Przekładaniec, Special Issue 2019 – Translation History in the Polish Context, Numery anglojęzyczne, s. 28 - 45

https://doi.org/10.4467/16891864ePC.19.002.11260
Czytaj więcej Następne

Joanna Sobesto

Przekładaniec, Special Issue 2019 – Translation History in the Polish Context, Numery anglojęzyczne, s. 63 - 80

https://doi.org/10.4467/16891864ePC.19.004.11262
Czytaj więcej Następne

Ewa Rajewska

Przekładaniec, Special Issue 2019 – Translation History in the Polish Context, Numery anglojęzyczne, s. 81 - 92

https://doi.org/10.4467/16891864ePC.19.005.11263
Czytaj więcej Następne

Katarzyna Biernacka-Licznar

Przekładaniec, Special Issue 2019 – Translation History in the Polish Context, Numery anglojęzyczne, s. 93 - 106

https://doi.org/10.4467/16891864ePC.19.006.11264
Czytaj więcej Następne