FAQ

Przekładaniec

logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Numer 42 – Krytyka przekładu i okolice

2021 Następne

Data wydania: 2021

Opis

Publikacja finansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Polonistyki.

Fotografia na okładce Zofia Ziemann. Projekt okładki Jadwiga Burek

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Magda Heydel Orcid

Redakcja zeszytu Ewa Rajewska

Zawartość numeru

Ewa Rajewska

Przekładaniec, Numer 42 – Krytyka przekładu i okolice, 2021, s. 7 - 13

https://doi.org/10.4467/16891864PC.21.015.14326
Czytaj więcej Następne

Słowa kluczowe: przekład literacki, krytyka przekładu, hermeneutyka, dialog; literary translation, translation criticism, hermeneutics, dialogue, krytyka literacka, krytyka przekładu, literatura światowa, komparatystyka literacka, literatura globalna; literary criticism, translation criticism, world literature, comparative literature, global literature, seria przekładowa, retranslacja, agon, Herman Melville, literatura amerykańska, Krystyna Korwin-Mikke; translation series, retranslation, American literature, Krystyna Korwin-Mikke, przekład poetycki, recepcja krytyczna, przesunięcie translatorskie, H.P. Lovecraft; poetry translation, critical reception, translational shift, H.P. Lovecraft, krytyka przekładu, fandom, fanowska krytyka przekładu, przekład komiksu, Kajko i Kokosz, Szkoła latania; translation criticism, fan-generated translation criticism, translation of comics, Kayko and Kokosz, Flying School, krytyka przekładu, Mistrz i Małgorzata, serie przekładowe, czasopisma online; criticism, The Master and Margarita, retranslations, online journals, nocy, krytyka przekładu, Marcin Szuster, Djuna Barnes, ciało, tekst; Nightwood, translation criticism, body, text, historia przekładu literackiego, historyczna poetyka przekładu, socjologia literatury, przekładoznawstwo, badania nad tłumaczem, studia nad modernizmem; literary translation history, historical poetics of translation, sociology of literature, translation studies, Translator Studies, modernism studies, Umberto Eco, teoria przekładu, przekład i semiotyka, przekład intersemiotyczny; Umberto Eco, translation theory, translation and semiotics, intersemiotic translation, Sherry Simon, studia miejskie, przekład postkolonialny, autotranslacja, pisarstwo przekładowe; Simon, urban studies, postcolonial studies, self-translation, translation writing