FAQ

Przekładaniec

logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Special Issue 2018 – (Post)colonial Translation

Numery anglojęzyczne Następne

Data wydania: 20.07.2018

Opis


Przygotowanie tłumaczenia na język angielski i kompleksowego opracowania językowego czterech zeszytów półrocznika „Przekładaniec” – zadanie finansowane w ramach umowy 643/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Magda Heydel Orcid

Sekretarz redakcji Zofia Ziemann

Redakcja numeru Gabriel Borowski i Jakub Czernik

Zawartość numeru

Dorota Kołodziejczyk

Przekładaniec, Special Issue 2018 – (Post)colonial Translation, Numery anglojęzyczne, s. 7 - 36

https://doi.org/10.4467/16891864ePC.18.001.9823
Czytaj więcej Następne

Marta Anna Zabłocka

Przekładaniec, Special Issue 2018 – (Post)colonial Translation, Numery anglojęzyczne, s. 64 - 88

https://doi.org/10.4467/16891864ePC.18.003.9825
Czytaj więcej Następne