FAQ

Przekładaniec

logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Terra sonâmbula Means Lunatyczna kraina: An Introduction to the Reception of Translated Luso-African Prose in Poland 

Data publikacji: 18.12.2018

Przekładaniec, Numery anglojęzyczne, Special Issue 2018 – (Post)colonial Translation, s. 89 - 107

https://doi.org/10.4467/16891864ePC.18.004.9826

Autorzy

Jakub Jankowski
Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa, Polska
https://orcid.org/0000-0001-8805-9282 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Tłumacze

Zofia Ziemann

Abstrakt

The aim of this article is to take a closer look at Polish press reviews of Sleepwalking Land by Mia Couto, in order to study the novel’s reception. The reviews provide information not only about the assessment of translation quality, but also about the attitude of the target culture towards translated literature. In this case, a novel from a former  Portuguese colony, Mozambique, enters the Polish literary system via the ex-metropole, Portugal. The literary systems involved in the transfer are seen as peripheral, which makes the case interesting in the world of postcolonial order. To legitimise the conclusions, a wider context of Mozambican literature will be taken into consideration, as well as  the Polish context. Couto’s novel is accepted by the Polish audience as an example of exotic writing. The novel’s paratexts, its translator’s explanations, and the position of Mia Couto in the Polish literary system before the publication of Lunatyczna kraina will be considered as factors informing its reception.

 

Translated from Polish by Zofia Ziemann

Bibliografia

Casanova P. 2004. The World Republic of Letters, trans. M.B. Debevoise, Cambridge: Harvard University Press.

Couto M. 2008 [2004]. “Afonia luzofońska. Luzofonia między podróżą zbrodnią”, trans. A. Kalewska, in: J.C. Dias, J. Jankowski, D. Kwinta (eds.), Naszyjnik opowiadań. Wybór, Warszawa: Biblioteka Iberyjska, pp. 121–134.

––––– 2008. Ostatni lot flaminga, trans. E. Milewska, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

––––– 2009. Taras uroczynem, trans. E. Milewska, Warszawa: Świat Książki.

––––– 2010. Lunatyczna kraina, trans. M. Lipszyc, Kraków: Karakter.

Dias J.C., Jankowski J., Kwinta D. 2008. “Od tłumaczy”, in: J.C. Dias, J. Jankowski, D. Kwinta (eds.), Naszyjnik opowiadań. Wybór, Warszawa: Biblioteka Iberyjska, pp. 111–118.

Díaz-Szmidt R. 2010. Muthiana orera, onroa vayi? Dokąd idziesz, piękna kobieto? Przemiany tożsamości kobiecej powieściach mozambickiej pisarki Pauliny Chiziane, Warszawa: Biblioteka Iberyjska.

Even-Zohar I. 1990. “The Position of Translated Literature Within the Literary Polysystem”, Poetics Today 11(1), pp. 45–51.

Gaszyńska-Magiera M. 2011. Recepcja przekładów literatury iberoamerykańskiej Polsce latach 1945–2005 perspektywy komunikacji międzykulturowej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Heilbron J. 1999. “Towards Sociology of Translation: Book Translations as Cultural World System”, European Journal of Social Theory 2(4), pp. 429–444.

––––– 2010. “Structure and Dynamics of the World System of Translations”, http://portal.unesco.org/culture/fr/files/40619/12684038723Heilbron.pdf/Heilbron.pdf [access: 30.10.2018].

Horodecka M. 2012. “Tłumaczenie kultur tekstach reportażowych”, in: W. Bolecki, E. Kraskowska (eds.), Kultura stanie przekładu, Warszawa: IBL, pp. 283–301.

Jarniewicz J. 2012. Gościnność słowa. Szkice przekładzie literackim, Kraków: Znak.

Józiak A. 2012. Problemas na tradução da linguagem literária de Mia Couto na perspetiva da estratégia tradutória de estrangeirização – estudo da tradução do romance Terra Sonâmbula para polaco, unpublished MA dissertation written under the supervision of R. Díaz-Szmidt at the University of Warsaw, Department of Iberian and Ibero-American Studies.

Kalewska A., Rzewuski, E. (ed.) 2007. 26 bajek Afryki, Warszawa: Agora SA/Green Gallery.

Kalewska A. 2010. “Camões, Pessoa, Saramago inni. literaturze portugalskiej Polsce po 1989 roku”, in: J. Brzozowski, M. Filipowicz-Rudek (eds.), Między oryginałem przekładem XVI: Strategie wydawców, strategie tłumaczy, Kraków: Księgarnia Akademicka, pp. 81–89.

Kapuścińki, R. 2001. The Shadow of the Sun: My African Life, trans. K. Glowczewska, London: Penguin.

Kozicki, M. (editor-in-chief) 2011. Dekada Literacka 3 (246): “Kalejdoskopisanie. Antologia opowiadań portugalskojęzycznych autorów afrykańskich”.

Lipszyc M. 2010. “Od tłumacza” [translator’s note], in: M. Couto, Lunatyczna kraina, trans. M. Lipszyc, Kraków: Karakter, pp. 288–291.

Łukaszyk E. 2015. “Na ścieżkach krzyżujacych się pokus. Frankofonia luzofonia jako formy zawłaszczania kreacji”, in: W. Charchalis, R. Díaz-Szmidt, E. Siwierska, M. Szupejko (eds.), Współczesne literatury afrykańskie inne teksty kultury świetle badań postkolonialnych, Warszawa–Poznań: ASPRA-JR, pp. 115–132.

Mata I. 1995. “periferia da periferia”, Discursos 9, pp. 27–36.

Petrov P. 2014. projecto literário de Mia Couto, Lisboa: LusoSofia Press.

Rutkiewicz P. 2010. “Jutro, kiedy umarłem…”, Odra 11, pp. 126–127.

Rzewuski E. 2008. “Przedmowa” [preface], in: J. Jankowski, D. Kwinta (eds.), Naszyjnik opowiadań. Wybór, J.C. Dias, Warszawa: Biblioteka Iberyjska, pp. 5–10.

Savenets A. 2013. “Tożsamość innego przekładzie perspektywa kolonialna”, in: I. Kasperska, A. Żuchelkowska (eds.), Przekład jako akt komunikacji międzykulturowej, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, pp. 229–245.

Sommer, P. (editor-in-chief) 2012. Literatura na Świecie 5–6: “Luzoafryka”.

Toury G. 1995. Descriptive Translation Studies and Beyond, Amsterdam–Philadelphia: John Benjamins.

Walewski K. 2010. “Język(ol)śnienie”, Fantasy & Science Fiction, Polish edition (Summer), pp. 197–199.

Wolny A. 2011. “Błądząc po ziemiach niczyich”, Dekada Literacka 3(246), pp. 104–107.

Wysocki G. 2010. “Iść, żyć, opowiadać”, Tygodnik Powszechny 33, https://www.tygodnikpowszechny.pl/isc-zyc-opowiadac-143194 [access: 15.05.2016].

Informacje

Informacje: Przekładaniec, Numery anglojęzyczne, s. 89 - 107

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:
Terra sonâmbula Means Lunatyczna kraina: An Introduction to the Reception of Translated Luso-African Prose in Poland

Autorzy

https://orcid.org/0000-0001-8805-9282

Jakub Jankowski
Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa, Polska
https://orcid.org/0000-0001-8805-9282 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa, Polska

Publikacja: 18.12.2018

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Jakub Jankowski (Autor) - 100%
Zofia Ziemann (Tłumacz) - 0%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski

Liczba wyświetleń: 1973

Liczba pobrań: 1112