FAQ

O eJournals

Serdecznie witamy na eJournals. Portalu Czasopism Naukowych!


Cele i misja


Głównym celem funkcjonowania eJournals jest gromadzenie i skuteczne rozpowszechnianie wysokojakościowych treści naukowych z różnych dziedzin wiedzy. Strategicznym celem naszego przedsięwzięcia jest stworzenie najważniejszego miejsca w Polsce i znaczącego na świecie do prezentacji oraz promocji treści naukowych.

 

Cele te są przez nas realizowane dzięki autorskiej aplikacji JMS, rozwijanej szeroko współpracy międzynarodowej, indeksacji artykułów w krajowych i międzynarodowych naukowych bazach danych , aktywnej dystrybucji czasopism online oraz strategii budowania wysokiej pozycji eJournals i publikowanych tu czasopism na rynku krajowym i międzynarodowym. Szczególny nacisk kładziemy na wysoką jakość prezentowanych Czasopism wdrażających wysokie standardy międzynarodowe.

 

Misją eJournals jest wspieranie polskich naukowców oraz zapewnienie przedstawicielom Redakcji Czasopism profesjonalnej pomocy w ciągłym podnoszeniu ich poziomu i utrzymaniu wysokich standardów światowych. Wdrażanie międzynarodowych standardów i dobrych praktyk publikowania naukowego wraz z nowoczesnym narzędziem do prezentacji zawartości czasopism online może wpływać na bardziej skuteczne aplikowanie do naukowych baz danych, zwiększanie liczby cytowań, sprawniejszą migrację danych w bazach naukowych i budowanie lepszej widoczności w sieci. Wspieramy Redakcje w działaniach z zakresu informacji naukowej w celu stałego podnoszenia prestiżu Czasopism.


Wysoka pozycja w kraju – rozpoznawalna na świecie


eJournals. Portal Czasopism Naukowych
to jedno z najważniejszych w Polsce oraz rozpoznawalne w świecie miejsce prezentacji i rozpowszechniania Czasopism naukowych.

 

Od początku 2014 roku odnotowano blisko 32 000 000 pobrań plików z artykułami i publikacjami naukowymi. Ponad 17% odwiedzin stanowią czytelnicy międzynarodowi (spoza Polski) pochodzący ze 163 krajów z całego świata – najwięcej z USA, Rosji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Indii, Ukrainy, Francji, Czech i Włoch.


Czasopisma naukowe z całej Polski


Portal obsługuje i prezentuje obecnie pełną treść ponad 110 periodyków i czasopism wydawanych elektronicznie we współpracy z różnymi ośrodkami naukowymi z całej Polski. Współpraca obejmuje uczelnie wyższe (m.in. Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Gdański – Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Politechnika Krakowska, Collegium Civitas, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie), instytucje naukowe (m.in. Polskiej Akademii Nauk czy Polskiej Akademii Umiejętności), podmioty rządowe i publiczne oraz ogólnopolskie towarzystwa naukowe.


Jesteśmy otwarci na współpracę z właścicielami i Redaktorami czasopism naukowych wydawanych przez wszelkie krajowe i zagraniczne podmioty, w szczególności uczelnie, instytucje publiczne, towarzystwa i fundacje naukowe.

Współpraca międzynarodowa


Każde czasopismo jest indeksowane w najważniejszych bazach danych odpowiadających jego bieżącemu poziomowi, tematyce i standardowi.

Zapewniamy również pomoc i wsparcie w procesie spełniania kryteriów i aplikacji do najważniejszych międzynarodowych baz naukowych, w tym Web of Science, Scopus, DOAJ, Erih+, Pubmed i inne.

Wszystkie artykuły naukowe są sprawnie wyszukiwane i pozycjonowane przez wyszukiwarki Google i wyszukiwarki naukowe, w tym Google Scholar i Semantic Scholar, 

Portal eJournals posiada rozbudowaną bazę kontaktów międzynarodowych obejmującą naukowe bazy danych, międzynarodowe wydawnictwa uniwersyteckie, biblioteki i instytucje naukowe.

 

Wysoka jakość treści – międzynarodowe standardy


Artykuły naukowe w periodykach publikowanych na Portalu są wstępnie recenzowane przez dwóch niezależnych recenzentów, pochodzących z zewnętrznych w stosunku do autora ośrodków naukowych.

Każde z czasopism ma własną, niezależną radę naukową, czytelne zasady przyjmowania i oceny artykułów oraz obowiązujące zasady etyczne. 

Każde zamieszczone czasopismo ma swoją zindywidualizowaną, autonomiczną stronę internetową stanowiącą główne miejsce prezentacji treści naukowych w wersji oryginalnej i anglojęzycznej. Na portalu umieszczone są wersje elektroniczne czasopism.

Forma prezentacji treści spełnia międzynarodowe standardy edytorskie oraz kryteria Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Nowoczesny hybrydowy system informatyczny


Portal eJournals to nowoczesne i jednocześnie unikatowe rozwiązanie technologiczne. Podstawowym jego elementem jest innowacyjny system zarządzania treścią, dedykowany i wykonany specjalnie dla nas. Oparty jest on na najnowszych rozwiązaniach informatycznych i standardach światowych przyjętych przy prezentacji treści czasopism naukowych. Zapewnia bardzo szerokie możliwości w zakresie tworzenia zindywidualizowanych stron internetowych oraz skutecznego rozpowszechnienia treści naukowych (płatnych i bezpłatnych – w zależności od oczekiwań redakcji czasopisma).

eJournals ułatwia również pobieranie oraz eksport metadanych i treści naukowych przez użytkowników indywidualnych jak i międzynarodowe bazy danych.

Posiada wiele nowoczesnych narzędzi wspomagających pracę redakcji i ułatwiających naukowcom korzystanie z jego zasobów. Do najważniejszych należą: system zarządzania pracą redakcji merytorycznej, system zarządzania i eksportu danych bibliograficznych, system tworzenia i eksportu metadanych, rozbudowana wyszukiwarka treści (w tym dedykowana do konkretnego czasopisma), a także połączenia z portalami społecznościowymi. Redakcje czasopism mogą dowolnie dobierać narzędzia, z których zamierzają korzystać.


Nowoczesny układ informatyczny jest uzupełniony drugim, równoległym systemem zarządzania treściami zbudowanym na podstawie klasycznego systemu OJS (Open Journal Systems), który tworzy stałe zaplecze repozytoryjne dla treści dostępnych na portalu oraz ułatwia rozpoznanie z podobnymi systemami na całym świecie. Dzięki temu Portal zapewnia najbardziej optymalne i najszersze rozwiązanie informatyczne służące prezentacji, internacjonalizacji i rozpowszechniania treści naukowych, jakie jest możliwe w Polsce.

 

Jak do nas trafić


Zainteresowanych współpracą z portalem prosimy o kontakt.

Podstawą współpracy i umieszczenia czasopism na portalu jest podpisanie umowy. Każde współpracujące z nami czasopismo otrzymuje indywidualnego opiekuna, który służy wsparciem i pomocą.