FAQ

Przekładaniec

logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Numer 29 – Przekład żydowski. Żydowskość w przekładzie

2014 Następne

Data wydania: 08.12.2014

Opis

29 tom „Przekładańca” jest poświęcony zarówno polsko-żydowskiej przestrzeni przekładu, jak i historii żydowskich tłumaczeń w szerszym, transnarodowym kontekście. Jego podwójny tytuł: Przekład żydowski / Żydowskość w przekładziezapowiada zakres tematyczny obejmujący nie tylko działalność przekładową Żydów, ale i to, jak doświadczenie żydowskie przekładali inni.

Autorzy, wśród których są przekładoznawcy, literaturoznawcy, kulturoznawcy, historycy i teologowie, omawiają przekład kulturowy w wielu różnych aspektach, począwszy od literatury, przez politykę i strategie wydawnicze, po ludowe praktyki magiczne. Wspólnym mianownikiem jest tu rola przekładu jako narzędzia tworzenia obrazu Innego oraz budowania własnej tożsamości zbiorowej. Teksty uporządkowano według czterech wątków: tłumaczeń Tory – centralnego tekstu judaizmu, żydowsko-nieżydowskiego pogranicza kulturowego, migracji i przekładu po Zagładzie. Chociaż wiele spośród tych artykułów odnosi się do polskiego kontekstu, to geograficznymi punktami ciężkości są tu również Niemcy, Rosja, Izrael i Stany Zjednoczone, najważniejsze nowożytne ośrodki żydowskiego przekładu.

Uzupełnieniem tekstów naukowych są w tym numerze pisma również głosy praktyków – czworga  polsko- i niemieckojęzycznych pisarzy i pisarek: Joanny Bator, Roberta Schindla, Bożeny Keff i Eryki Fischer. Rozmowy z tymi twórcami, którzy w różnych gatunkach literackich obrazują zarówno żydowskie doświadczenie drugiej wojny światowej, jak i problematykę pamięci i jej dziedziczenia, wpisują się w szerszą dyskusję o przekładalności traumy. Tłumacze tych dzieł: Esther Kinsky, Jacek St. Buras, Michael Zgodzay i Katarzyna Weintraub, opowiadają o swoich strategiach tłumaczenia tekstów tego rodzaju dla niemiecko- i polskojęzycznego czytelnika. Rozmowy te otwierają fascynującą perspektywę patrzenia na odmienne mitologie, tabu i języki narracji o Innym w Polsce, Niemczech i Austrii oraz zagadnienie granic przekładu.

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktor naczelny Magda Heydel Orcid

Redakcja numeru Magdalena Waligórska

Zawartość numeru

Na’ama Sheffi

Przekładaniec, Numer 29 – Przekład żydowski. Żydowskość w przekładzie , 2014, s. 179 - 196

https://doi.org/10.4467/16891864PC.14.021.3006
Czytaj więcej Następne

Agnieszka Podpora

Przekładaniec, Numer 29 – Przekład żydowski. Żydowskość w przekładzie , 2014, s. 197 - 225

https://doi.org/10.4467/16891864PC.14.022.3007
Czytaj więcej Następne

Dorota Glowacka

Przekładaniec, Numer 29 – Przekład żydowski. Żydowskość w przekładzie , 2014, s. 229 - 255

https://doi.org/10.4467/16891864PC.14.023.3008
Czytaj więcej Następne

Magdalena Waligórska

Przekładaniec, Numer 29 – Przekład żydowski. Żydowskość w przekładzie , 2014, s. 259 - 264

Czytaj więcej Następne

Magdalena Waligórska, Nina Müller

Przekładaniec, Numer 29 – Przekład żydowski. Żydowskość w przekładzie , 2014, s. 265 - 273

Czytaj więcej Następne

Magdalena Waligórska, Magdalena Marszałek, Nina Müller

Przekładaniec, Numer 29 – Przekład żydowski. Żydowskość w przekładzie , 2014, s. 274 - 282

Czytaj więcej Następne

Magdalena Waligórska, Magdalena Marszałek

Przekładaniec, Numer 29 – Przekład żydowski. Żydowskość w przekładzie , 2014, s. 283 - 293

Czytaj więcej Następne

Magdalena Waligórska, Magdalena Marszałek, Nina Müller

Przekładaniec, Numer 29 – Przekład żydowski. Żydowskość w przekładzie , 2014, s. 294 - 303

Czytaj więcej Następne

Marek Kaplita

Przekładaniec, Numer 29 – Przekład żydowski. Żydowskość w przekładzie , 2014, s. 307 - 321

https://doi.org/10.4467/16891864PC.14.024.3009
Czytaj więcej Następne

Agata Brajerska-Mazur

Przekładaniec, Numer 29 – Przekład żydowski. Żydowskość w przekładzie , 2014, s. 349 - 355

Czytaj więcej Następne