FAQ

Przekładaniec

logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

O tłumaczeniu literatury fantasy na podstawie włoskiego przekładu cyklu wiedźmińskiego Andrzeja Sapkowskiego

Data publikacji: 2023

Przekładaniec, 2020, 40 - Gatunki literackie w przekładzie, s. 7 - 21

https://doi.org/10.4467/16891864PC.20.001.13164

Autorzy

Alessandro Amenta
Uniwersytet w Rzymie „Tor Vergata”, Via Cracovia, 50, 00133 Roma RM, Włochy
https://orcid.org/0000-0001-7633-2683 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

On the Translation of Fantasy Literature through the Lens of the Italian Version of Andrzej Sapkowski’s The Witcher Series

Studies on the specific features of fantasy literature that can influence translation strategies are becoming more and more widespread among scholars, as a consequence of increasing interest in the rendition of cultural items and the legitimation of fantasy literature as a field of research. Focusing on the Italian version of The Witcher series by Andrzej Sapkowski, published in 2010–2016, the article investigates the problems posed by the creation of imaginary worlds and the form of literary cycles as distinctive traits of fantasy literature, as suggested by Guttfeld (2012). The author shows how they can affect cultural and lexical consistency in the translation of anthroponyms, toponyms, units of measurement, culinary terms, and fantastic creatures. Whereas in Polish translations of fantasy texts a foreignizing strategy prevails, due to the domination of anglophone writers and the imbalance of cultural systems, the Italian translation of Sapkowski’s works appears significantly more domesticated.

Bibliografia

Literatura podmiotowa

W języku polskim

Sapkowski A. 1992. Miecz przeznaczenia, Warszawa: SuperNOWA.

––– 1993. Ostatnie życzenie, Warszawa: SuperNOWA

––– 1994. Krew elfów, Warszawa: SuperNOWA.

––– 1995. Czas pogardy, Warszawa: SuperNOWA.

––– 1996. Chrzest ognia, Warszawa: SuperNOWA.

––– 1997. Wieża Jaskółki, Warszawa: SuperNOWA.

––– 1999. Pani Jeziora, Warszawa: SuperNOWA.

––– 2013a. Sezon burz, Warszawa: SuperNOWA.

W języku włoskim

Sapkowski A. 2010. Il guardiano degli innocenti, tłum. R. Belletti, Milano: Nord.

––– 2011. La spada del destino, tłum. R. Belletti, Milano: Nord.

––– 2012. Il sangue degli elfi, tłum. R. Belletti, Milano: Nord.

––– 2013b. Il tempo della guerra, tłum. R. Belletti, Milano: Nord.

––– 2014. Il battesimo del fuoco, tłum. R. Belletti, Milano: Nord.

––– 2015a. La Torre delle Rondine, tłum. R. Belletti, Milano: Nord.

––– 2015b. La Signora del Lago, tłum. R. Belletti, Milano: Nord.

––– 2016. La stagione delle tempeste, tłum. R. Belletti, Milano: Nord.

 

Literatura przedmiotowa

Belletti R. 2015. Intervista a Raffaella Belletti, traduttrice dei libri di Geralt di Rivia, http://la-porta-sui-mondi.blogspot.com/2015/07/intervista-raffaella-belletti.html (dostęp: 25.08.2019).

Cavagnoli F. 2012. Tradurre la letteratura: fra negoziazione e compromesso, „Letteratura e letterature” 6, s. 85–94.

Drab E. 2015. Między zmyślonym a obcym. O transferze kulturowym w przekładzie literatury fantasy, „Biblioteka Postscriptum Polonistycznego” 5, s. 107–116.

Dziwisz M. 2013. Językowe mechanizmy tworzenia autorskich neologizmów w utworach z gatunku fantasy (na przykładzie opowiadań Andrzeja Sapkowskiego), „Acta Humana” 4, s. 129–135.

––– 2018. Nazwy realiów w przekładzie literatury fantasy – analiza wybranych utworów Andrzeja Sapkowskiego i ich tłumaczeń na język rosyjski, „Acta Polono-Ruthenica” XXIII/2, s. 43–54.

Gałkowski A. 2017. Świat onimiczny sagi o wiedźminie Andrzeja Sapkowskiego w przekładzie na język włoski, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria” 17, s. 210–219.

Gosk P. 2016. Problem przekładu nazw własnych na język niemiecki na podstawie sagi „Wiedźmin” A. Sapkowskiego, w: Gryglik M. et al. (red.), Koła naukowe − szkołą twórczego działania, t. I, Olsztyn: Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, s. 107–111.

Guttfeld D. 2012. Elementy kulturowe w angielsko-polskich przekładach science fiction i fantasy, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

––– 2017a. Many Source Texts, Many Readers: On Translating Peter Ackroyd’s The Death of King Arthur, w: M. Borodo et al. (red.), Moving Texts, Migrating People and Minority Languages, Singapore: Springer Singapore, s. 127–142.

––– 2017b. Fantastic Neologisms in Translation: Creature Names in Professional and Amateur Renderings of Sapkowski’s Witcher Series into English, „Między Oryginałem a Przekładem” 36, s. 77–96.

Kaczmarek A. 2008. Wiedźmiński świat nad Sekwaną. O francuskim przekładzie opowiadań Andrzeja Sapkowskiego („Ostatnie życzenie”), „Kwartalnik Opolski” 1, s. 69–86.

Kaczor K. 2006. Geralt, czarownice i wampir. Recykling kulturowy Andrzeja Sapkowskiego, Gdańsk: Słowo/obraz terytoria.

––– 2017. Z getta do mainstreamu. Polskie pole literackie fantasy (1982–2012), Kraków: Universitas.

Katerinov I. 2007. Lucchetti, babbani e medaglioni magici. Harry Potter in italiano: le sfide di una traduzione, Este: Camelopardus.

Koszarska M. 2009. „Wiedźmin” czy brujo? Kilka uwag o tłumaczeniu neologizmów „Studia Iberystyczne” 8, s. 287–299.

Kwieciński P. 2001. Disturbing Strangeness: Foreignisation and Domestication in Translation Procedures in the Context of Cultural Asymmetry, Toruń: Wydawnictwo Edytor.

Lewicki R. 2017. Zagadnienia lingwistyki przekładu, Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Lichański J.Z. 2000. Jaki Tolkien? O problemach tłumaczeń utworów literackich Johna Ronalda Ruela Tolkiena, w: W. Kubiński et. al. (red.), Przekładając nieprzekładalne, Gdańsk: Wydawnictwo UG, s. 379–389.

Marciniak I. 2010. Humorystyczna funkcja nazw własnych w opowiadaniach Andrzeja Sapkowskiego oraz w ich rosyjskim przekładzie (na materiale zbiorów opowiadań Ostatnie życzenie oraz Miecz przeznaczenia), „Slawistyka” 11, s. 65–70.

Nord C. 1991. Text Analysis in Translation. Theory, Method, and Didactic Application of a Model for Translation-Oriented Text Analysis, Amsterdam–Atlanta: Rodopi.

Obertová Z., Zakrzewska-Verdugo M. 2018. Striga strzydze nierówna? Słowiańska demonologia w zbiorze opowiadań Ostatnie życzenie A. Sapkowskiego oraz jego przekładzie na język słowacki, „Jazyk a kultúra” 36, s. 58–67.

Tkacz M. 2012. Baśnie zbyt prawdziwe. Trzydzieści lat fantasy w Polsce, Gdańsk: Gdański Klub Fantastyki.

Wesoła J. 2011. La traducción de neologismos en la versión española de la prosa de Andrzej Sapkowski, „Romanica Cracoviensia” 11, s. 449–456.

Włachow S.I. , Fłorin S.P. 1980, Niepierowodimoje w pieriewodie, Moskwa: Mieżdunarodnyje otnoszenija.

Informacje

Informacje: Przekładaniec, 2020, s. 7 - 21

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:
On the Translation of Fantasy Literature through the Lens of the Italian Version of Andrzej Sapkowski’s The Witcher Series

Autorzy

https://orcid.org/0000-0001-7633-2683

Alessandro Amenta
Uniwersytet w Rzymie „Tor Vergata”, Via Cracovia, 50, 00133 Roma RM, Włochy
https://orcid.org/0000-0001-7633-2683 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet w Rzymie „Tor Vergata”, Via Cracovia, 50, 00133 Roma RM, Włochy

Publikacja: 2023

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Alessandro Amenta (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1525

Liczba pobrań: 1581