FAQ

Przekładaniec

logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Heretycki i występny eksperyment z materią Autentyku czy cenna oddolna inicjatywa popularyzatorska? Przekład opowiadań Brunona Schulza online autorstwa Johna Currana Davisa

Data publikacji: 20.02.2014

Przekładaniec, 2013, Numer 27 – Przekład prozy, s. 43 - 57

https://doi.org/10.4467/16891864PC.13.003.1285

Autorzy

Zofia Ziemann
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

A Heretical and Sinful Experiment on the Authentic or a Praiseworthy Grassroot Promotional Initiative? John Curran Davis’s Online

This article presents a recent English translation of Bruno Schulz’s stories, which is almost entirely unknown within Polish academia. John Curran Davis has published his version on his website schulzian.net without the permission of the copyright holder. The infringement of copyright has doomed Davis’s translation to non-existence in the offi cial circulation system. Referring to Theo Hermans’s concept of equivalence, I argue that the lack of institutional sanctioning may lead to the questioning of the ontological status of Davis’s text. Davis’s version is not challenged on intratextual grounds, but rather due to contextual factors: laws regulating the circulation of texts and their place in culture. This fact is best illustrated by comparing the status of Davis’s illegal translation with that of the yet unpublished version by prof. Madeline Levine, backed up by her position, institutional patronage and the support of academic circles. Although Davis’s independent translation, not subject to the publisher’s control, can be treated as a wayward threat to the “truth” of Schulz’s original, one should also consider the role of his initiative in the promotion of the Polish writer’s output among readers who would not reach for Celina Wieniewska’s canonical translation or Levine’s new version. Available for free on the Internet, Davis’s texts colonise on behalf of Schulz areas of popular culture inaccessible to the offi cial translations. Regardless of ethical evaluations, Davis’s enterprise certainly constitutes an interesting cultural phenomenon and as such deserves the attention of both translation scholars and academics researching the foreign reception of Schulz’s oeuvre.

Bibliografia

Davis J.C. b.d. http://www.schulzian.net/ (dostęp: 30.08.2013).

––––– 2012. Interview: Translator John Curran Davis on Polish Writer Bruno Schulz, wywiad, WeirdFictionReview.com, http://weirdfictionreview.com/2012/01/interview-translator-john-curran-davis-on-polish-writer-bruno-schulz/ (dostęp: 30.08.2013).

Even-Zohar I. 2009. Miejsce literatury tłumaczonej w polisystemie literackim, przeł. M. Heydel, w: P. Bukowski, M. Heydel (red.), Współczesne teorie przekładu. Antologia, Kraków: Znak, s. 197–203.

Hermans T. 2007. The Conference of the Tongues, Manchester – Kinderhook, NY: St Jerome.

––––– 2009. Przekład, zadrażnienie, rezonans, przeł. M. Heydel, w: P. Bukowski, M. Heydel (red.), Współczesne teorie przekładu. Antologia, Kraków: Znak, s. 297–315.

Kelly D. 2005. Equivalence, w: M. Baker, Routledge Encyclopedia of Translation Studies, London – New York: Routledge, s. 77–80.

Levine M. 2012. Głos Schulza. Wywiad przeprowadził G. Jankowicz, „After Schulz”, dodatek specjalny „Tygodnika Powszechnego” 50, http:// tygodnik.onet.pl/33,0,79066,glos_schulza,artykul.html (dostęp: 08.01.2013).

De Man P. 2002. The Resistance to Theory, w: Resistance to Theory, Minneapolis: University of Minnesota Press, s. 3–20.

McLuhan M. 1994. Understanding Media, Cambridge, Massachusetts: MIT Press.

Podstolski M. 2011. Wpis w księdze gości strony brunoschulz.org., http://www.brunoschulz.org/gosci2.htm (dostęp: 08.01.2013).

––––– 2012. Komentarz do wywiadu z J. Davisem, http://weirdfictionreview.com/2012/01/interview-translator-john-curran-davis-on-polish-writer-bruno-schulz/ (dostęp: 08.02.2013).

Power C. 2010, A Brief Survey of the Short Story Part 30: Bruno Schulz, w: The Guardian Books Blog, http://www.theguardian.com/books/booksblog/2010/dec/03/brief-survey-short-story-bruno-schulz?commentpage=1 (dostęp: 30.08.2013).

Pym A. 2010. Exploring Translation Theories, London–New York: Routledge.

Rosiek S. 2006. Wstęp: słownik jako postulat i zadanie, w: Słownik schulzowski, W. Bolecki, J. Jarzębski, S. Rosiek (red.), Gdańsk: Słowo/obraz terytoria, s. 5–11.

Schulz B. 1963. The Street of Crocodiles, przeł. C. Wieniewska, New York: Walker&Co.

––––– 1978. Sanatorium under the Sign of the Hourglass, przeł. C. Wieniewska, London: Picador.

––––– 1998. Opowiadania, wybór esejów i listów, oprac. J. Jarzębski, Wrocław – Warszawa –Kraków: Ossolineum.

––––– 2008. The Street of Crocodiles and Other Stories, przeł. C. Wieniewska, New York: Penguin.

Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Bruno_Schulz (dostęp: 30.08.2013).

Informacje

Informacje: Przekładaniec, 2013, s. 43 - 57

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Heretycki i występny eksperyment z materią Autentyku czy cenna oddolna inicjatywa popularyzatorska? Przekład opowiadań Brunona Schulza online autorstwa Johna Currana Davisa

Autorzy

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

Publikacja: 20.02.2014

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Zofia Ziemann (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 3636

Liczba pobrań: 1757