FAQ

Przekładaniec

logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Literatura w historii (i historii przekładów) (przeł. Z. Ziemann)

Data publikacji: 29.06.2018

Przekładaniec, 2018, Numer 36 – Historia przekładu literackiego 1, s. 7 - 24

https://doi.org/10.4467/16891864PC.18.001.9543

Autorzy

Matthew Reynolds
University of Oxford, Oxford OX1 2JD, Wielka Brytania
Wszystkie publikacje autora →

Tłumacze

Zofia Ziemann

Abstrakt

The Literary in History (and in the History of Translations)
The relationship between literature and history is complicated; so is that between literary translation and the history of translation. This essay begins by making some general theoretical assertions: texts known as literary do not inhabit chronology in the same way as other kinds of texts; translations, especially, disrupt historical timelines since they (almost always) arise from at least two different moments and locations. The essay then focuses on the work of John Dryden, referring also to the King James Bible and to Samuel Purchas’s translation of the Mexica Codex Mendoza, and asks what kind of historical contextualisation is necessary if these texts are to be situated, not in ‘history’ but in a ‘history of translations’.

Bibliografia

Anderson B. 1997. Wspólnoty wyobrażone. Rozważania źródłach rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu, przeł. S. Amsterdamski, Kraków: SIW Znak, Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego.

Arystoteles. 1988. Retoryka. Poetyka, przełożył, wstępem komentarzem opatrzył H. Podbielski, Warszawa: PWN.

Carlyle T. 1892. Bohaterowie. Cześć dla bohaterów pierwiastek bohaterstwa historyi. Odyn, Mahomet, Dante, Szekspir, Knox, Cromwell, Johnson, Rousseau, Burns, Napoleon, przekł. anon. Kraków: Drukarni Wł. L. Anczyca Spółki, Warszawa: Teodor Paprocki Sk-a.

Cheesman T., Flanagan K., Thiel S., Rybicki J., Laramee R.S., Hope J., Roos A. 2017. Multi-Retranslation Corpora: Visibility, Variation, Value, and Virtue, „Digital Scholarship in the Humanities” 32(4), s. 739–760.

Dimock Wai-Chee. 2008. Through Other Continents: American Literature Across Deep Time. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Dryden J. 1995. Preface to Ovid’s Epistles, w: P. Hammond, D. Hopkins (red.), The Poems of John Dryden, vol. 1, London: Longman, s. 376–391.

Erasmus. 1548. First Tome or Volume of the Paraphrase of Erasmus vpon the Newe Testamente, przeł. Nicholas Udall et al., London: Edwarde Whitchurche.

Hopkins D. 2005. Dryden and His Contemporaries, w: S. Gillespie, D. Hopkins (red.), The Oxford History of Literary Translation in English, vol. 3 (1660–1790), Oxford: Oxford University Press, s. 55–66.

Kristeva J. 2017. Séméiotikè. Studia zakresu semanalizy, przeł. T. Stróżyński, Gdańsk: Fundacja Terytoria Książki.

Li X.A. 2015. Temporality in the Construction of Comparative Interpretation, Comparative Critical Studies” 12 (2), s. 235–250.

Moretti F. 1988. Sings Taken for Wonders: Essays in the Sociology of Literary Forms, London: Verso.

Purchas S. 1626. Purchas his Pilgrimage, or, Relations of the World and the Religions Observed in all Ages and Places Discovered, from the Creation unto this Present (), wyd. 4, London: Printed by William Stansby for Henrie Fetherstone.

Pym A. 1998. Method in Translation History, Manchester: St Jerome.

Reynolds M. 2011. The Poetry of Translation. From Chaucer & Petrarch to Homer & Logue. Oxford: Oxford University Press.

Strohm P. 2000. Theory and the Premodern Text. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Informacje

Informacje: Przekładaniec, 2018, s. 7 - 24

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

The Literary in History (and in the History of Translations)

Autorzy

University of Oxford, Oxford OX1 2JD, Wielka Brytania

Publikacja: 29.06.2018

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Matthew Reynolds (Autor) - 100%
Zofia Ziemann (Tłumacz) - 0%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1663

Liczba pobrań: 1595