FAQ

Przekładaniec

logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Przegląd bibliografi czny polskich i wydanych w Polsce prac i artykułów o przekładzie literatury dziecięcej

Data publikacji: 2011

Przekładaniec, 2009, Numer 22-23 – Baśń w przekładzie, s. 283 - 292

Autorzy

Monika Woźniak
Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
, Polska
Uniwersytet Sapienza w Rzymie
https://orcid.org/0000-0002-0137-5109 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Informacje

Informacje: Przekładaniec, 2009, s. 283 - 292

Typ artykułu: Artykuł przeglądowy

Tytuły:

Angielski:

Przegląd bibliografi czny polskich i wydanych w Polsce prac i artykułów o przekładzie literatury dziecięcej

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-0137-5109

Monika Woźniak
Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
, Polska
Uniwersytet Sapienza w Rzymie
https://orcid.org/0000-0002-0137-5109 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Polska

Uniwersytet Sapienza w Rzymie

Publikacja: 2011

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Monika Woźniak (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 2002

Liczba pobrań: 4140