FAQ

Monika Woźniak

Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ( Polska)
Uniwersytet Sapienza w Rzymie