FAQ

Przekładaniec

logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Jak to z Kotem w butach było. Baśnie Charles’a Perraulta w przekładzie i w adaptacji Hanny Januszewskiej

Data publikacji: 2011

Przekładaniec, 2009, Numer 22-23 – Baśń w przekładzie, s. 59 - 79

Autorzy

Monika Woźniak
Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
, Polska
Uniwersytet Sapienza w Rzymie
https://orcid.org/0000-0002-0137-5109 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Once Upon a Time There Was a Puss in the Boots: Hanna Januszewska’s Polish Translation and Adaptation of Charles Perrault’s Fairy Tales
The opening of the article examines the history of the reception of fairy tales – in
particular Perrault’s tales – in Poland since 1700; it attempts to explain the reason for
the long established Polish tendency to adapt rather than to translate this kind of literary
works. The introductory presentation is followed by an in-depth comparative analysis
of the fi rst ever Polish translation of Mother Goose Tales by Hanna Januszewska,
published in 1961, and the adaptation of Perrault’s tales made by the same author about
ten years later. The examination focuses on two questions: fi rstly, on the cultural distance
between the original French text and the Polish context of fairy-tales tradition, resulting
in a series of objective translation diffi culties; secondly on the cultural, stylistic and
linguistic shifts introduced by Januszewska to the tales in the process of transforming
her earlier translation into a free adaptation of Perrault’s work. The goal of this scrutiny
is not only to compare originality or literary value of Januszewska’s two proposals,
but also to try to understand the reasons that lie behind the enormous popularity of the
adapted version. The faithful translation, by all means a good text in itself, did not gain
any recognition, and if not exactly a failure, was nevertheless an unsuccessful attempt
to introduce Polish readers to the original spirit of Mother Goose Tales.

Bibliografia

Perrault Ch. 1981. Contes. Édition critique par Jean Pierre-Collinet, Gallimard.

–––– 1961. Bajki Babci Gąski, przeł. Hanna Januszewska, Warszawa: Nasza Księgarnia.

–––– 1971. Bajki, oprac. Hanna Januszewska, Warszawa: Nasza Księgarnia.

Blamires D. 2002. A Workshop of Editorial Practice. The Grimms’ Kinder- und Hausmärchen, w: H. Ellis Davidson, A. Chaudhri (ed.), A Companion to the Fairy Tale, Cambridge, 71–83.

Bochnak A. 1999. Gdy przekład jest oryginałem, w: M. Filipowicz-Rudek, J. Konieczna Twardzikowa, U. Kropiwiec (red.), Między oryginałem a przekładem, tom V: Na początku był przekład, Kraków, 217–225.

Bottigheimer R. B. 2009. Fairy Tales. A New History, New York.

Brzozowska Z. 1970. Andersen w Polsce. Historia recepcji wydawniczej, Wrocław.

Craveri Benedetta. 2001. La civiltà della conversazione, Milano.

Di Scanno Teresa. 1975. Les contes de fées à l’époque classique, Napoli.

Dunin J. 1991. Książeczki dla grzecznych i niegrzecznych dzieci. Z dziejów polskich publikacji dla najmłodszych, Wrocław.

Ługowska J. 1981. Ludowa bajka magiczna jako tworzywo literatury, Wrocław.

Simonides D. 1989. Jakub i Wilhelm Grimmowie a folklor polski, w: J. Śliziński, M. Czurak (red.), Bracia Grimm i folklor narodów słowiańskich, Wrocław–Warszawa– Kraków–Gdańsk–Łódź, 25–50.

Sinko Z. 1982. Powiastka w oświeceniu stanisławowskim, Wrocław.

Soriano M. 1978. Les contes de Perrault. Culture savante et traditions populaires, Paris.

Skrobiszewska H. 1987. O Hannie Januszewskiej, Warszawa.

Waksmund R. 2000. Od literatury dla dzieci do literatury dziecięcej, Wrocław.

Informacje

Informacje: Przekładaniec, 2009, s. 59 - 79

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Jak to z Kotem w butach było. Baśnie Charles’a Perraulta w przekładzie i w adaptacji Hanny Januszewskiej

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-0137-5109

Monika Woźniak
Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
, Polska
Uniwersytet Sapienza w Rzymie
https://orcid.org/0000-0002-0137-5109 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Polska

Uniwersytet Sapienza w Rzymie

Publikacja: 2011

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Monika Woźniak (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 3175

Liczba pobrań: 5521