FAQ

Przekładaniec

logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Przekład terminów naukowych w powieści popularnej – o polskim przekładzie Small World Davida Lodge’a

Data publikacji: 20.02.2014

Przekładaniec, 2013, Numer 27 – Przekład prozy, s. 219 - 228

https://doi.org/10.4467/16891864PC.13.012.1294

Autorzy

Anna Rogulska
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Translation of Terminology in Popular Prose: David Lodge’s Small World in Polish

This article emphasizes translation diffi culties caused by terminology which appears in such a campus novel as David Lodge’s Small World. It points out the most problematic terms (for instance, literary criticism) and explains the crucial differences between the Polish and English terminology. It also presents the most popular strategies used in translation of such terms and describes the ways in which they affect the reader. It argues that academic language requires different strategies than those employed in translation of colloquial speech. Lodge usually juxtaposes the two types of language, which requires a specifi c translation competence. Thus, translators of his work should not only be specialized in literary translation but they also need to possess a certain knowledge of literary criticism. This knowledge is especially vital to achieve the humour typical of the campus novel, addressed both to specialized and general readers.

Bibliografia

Burzyńska A., Markowski M.P. (red.) 2009. Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, Kraków: Znak.

Cuddon J.A. 1992. The Penguin Dictionary of Literary Terms, London: Penguin Books.

Damrosch D. 2011. Mityngi myśli, przeł. „Przekładnia” – Naukowe Koło Przekładowe UAM, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Gajda S. 2001. Styl naukowy, w: J. Bartmiński (red.), Współczesny język polski, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Gazda G., Tynecka‑Makowska S. (red.) 2006. Słownik rodzajów i gatunków literackich, Kraków: Universitas.

Lodge D. 1985. Small World. An Academic Romance, London: Penguin Books.

––––– 1998. Mały światek, przeł. N. Billi, Poznań: Rebis.

Mitosek Z. 1983. Teoria badań literackich, Warszawa: PWN.

Ousby I. 1998. Cambridge Guide to Fiction in English, Cambridge: Cambridge University Press.

Saussure de F. 2002. Kurs językoznawstwa ogólnego, przeł. K. Kasprzyk, Warszawa: PWN.

Showalter E. 2005. Faculty Towers, Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Sławiński J. (red.) 1998. Słownik terminów literackich, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Słownik Języka Polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl [dostęp: 13.04.2012].

Szkłowski W.B., Skwarczyńska S., wyb. 1986. Sztuka jako chwyt, w: Teoria badań literackich za granicą. Antologia, t. II, cz. III, Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Informacje

Informacje: Przekładaniec, 2013, s. 219 - 228

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Przekład terminów naukowych w powieści popularnej – o polskim przekładzie Small World Davida Lodge’a

Autorzy

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

Publikacja: 20.02.2014

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Anna Rogulska (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 2471

Liczba pobrań: 2392