FAQ

Przekładaniec

logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Dwie Wenecje, dwa modernizmy. Josif Brodski Tomasa Tranströmera
 

Data publikacji: 28.09.2015

Przekładaniec, 2015, Numer 30 – Brodski, s. 166 - 178

https://doi.org/10.4467/16891864PC.15.011.4449

Autorzy

Michał Zdunik
Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa, Polska
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

The main topic of this paper is comparative analysis of two texts by two prominent poets, laureates of the Nobel Prize: Tomas Tranströmer and Joseph Brodsky. The relationship between these writers is not limited to their long friendship and the fact that Tranströmer visited Venice in 1990, encouraged by Brodsky. My aim is to find hallmarks of modernism in two poems: La lugubre gondola no. 2 (1996) by Tranströmer and Lagoon (1976) by Brodsky. Venice, the iconic city of modernism, has been portrayed by both poets in similar way. For Brodsky and Tranströmer, the city is place of death and symbol of the fall of culture. Moreover, the texts involve crucial categories of modernism, i.e. melancholy, strangeness and psychoanalytic repression. conclude that Tranströmer and Brodsky, despite their different languages and styles, represent the European modernist tradition. In my paper, use the methods of the history and theory of literature, comparative analysis and musicology.

Bibliografia

Agamben G. 2010. zaletach niedogodnościach życia wśród widm, w: Nagość, przeł. K. Żaboklicki, Warszawa: WAB, s. 47–52.

Balcerzan E. 2000. Przez znaki. Granice autonomii sztuki poetyckiej na materiale polskiej poezji współczesnej, Gdańsk: Tower Press.

Bieńczyk M. 2012. Melancholia. tych, co nigdy nie odnajdą straty, Warszawa: Świat Książki.

Brodski J. 2010. Laguna, przeł. K. Krzyżewska, w: J. Brodski: Znak wodnyStrofy Weneckie, Kraków: Znak, s. 109–113.

Dąbrowski M. 2007, Ponowoczesna melancholia. Modelowanie rozumienia, „Anthropos?” 8–9, http://www.anthropos.us.edu.pl/anthropos5/texty/dabrowski.htm, (dostęp: 18 lipca 2014).

Freud Z. 1991. Żałoba melancholia, przeł. B. Kocowska, w: K. Pospiszyl, Zygmunt Freud, Człowiek dzieło, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 295–308.

Głowiński M. 1986. intertekstualności, „Pamiętnik Literacki” 4, s. 75–100.

Liszt F. 1927. Die Trauer – Gondel (La lugubre gondola), w: Vianna da Motta (red.), Musikalische Werke. Serie II, Band 9, Leipzig: Franz-Liszt-Stiftung, s. 178–183.

Nycz R. 1997. Język modernizmu, Warszawa: IBL.

Sheppard R. 2004. Problematyka modernizmu europejskiego, przeł. P. Wawrzyszko, w: R. Nycz (red. wstęp), Odkrywanie modernizmu. Przekłady komentarze, Kraków: Universitas, s. 71–140.

Szymczak-Reiferowa J. 1998. Czytając Brodskiego, Kraków: WUJ.

—— 1993. Josif Brodski, Katowice: Śląsk.

Tarkowska J. 2007. Konceptualizacja Rosji świata poezji Josifa Brodskiego: dom, miasto, ojczyzna, Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Tranströmer T. 2011. Gondola żałobna nr 2, przeł. L. Neuger L, w: T. Tranströmer, Gondola żałobna, Kraków: Oficyna Literacka, s. 6–13.

—— 2012. Gondola żałobna nr 2, przeł. L. Neuger, w: T. Tranströmer, Wiersze proza. 1954–2004, Kraków: a5, s. 334–337.

Wasilewska-Chmura M. 2011. Przestrzeń intermedialna literatury muzyki: muzyka jako model tworzywo szwedzkiej poezji późnego modernizmu neoawangardy, Kraków: WUJ.

Informacje

Informacje: Przekładaniec, 2015, s. 166 - 178

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:
Two Venices, Two Modernisms. Tomas Tranströmer’s Joseph Brodsky

Autorzy

Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa, Polska

Publikacja: 28.09.2015

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Michał Zdunik (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 2752

Liczba pobrań: 1404