FAQ

Wielogłos

Wielogłos

Pismo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Opis

Wielogłos – Pismo Wydziału Polonistyki UJ jest kwartalnikiem poświęconym zagadnieniom nauki o literaturze, teatrologii i kulturoznawstwa. Pismo powstało w roku 2007, a jego pomysłodawcą jest Teresa Walas.

Zgodnie z intencją zawartą w tytule „Wielogłos" chce być miejscem ścierania się rozmaitych poglądów i wizji literatury i sztuki, przenikania się różnorakich idei i nurtów badawczych, konfrontowania odmiennych sposobów czytania i interpretowania zjawisk artystycznych. Pismo posiada stałe działy: „Rozprawy i szkice" (publikujemy tam artykuły i eseje z zakresu teorii, historii i krytyki literatury) oraz „Recenzje i omówienia" (zamieszczamy tam m.in. krytyczne omówienia wybranych polskich i zagranicznych książek naukowych). Oprócz tego w „Wielogłosie" można od czasu do czasu znaleźć dyskusje poświęcone szczególnie istotnym dla środowiska polonistycznego problemom i wyróżniającym się publikacjom książkowym, a także tłumaczenia prac zagranicznych badaczy i krytyków reprezentujących nowe nurty w literaturoznawstwie i pokrewnych mu dziedzinach humanistyki.

ISSN: 1897-1962

eISSN: 2084-395X

Punkty MNiSW: 70

UIC ID: 485869

DOI: 10.4467/2084395XWI

Redakcja

Redaktor naczelny:

Monika Świerkosz

Sekretarz redakcji:

Tomasz Kunz

Dodatkowi redaktorzy:

Tomasz Bilczewski,

Paweł Bukowiec,

Jakub Czernik,

Katarzyna Deja,

Karolina Górniak-Prasnal,

Barbara Kaszowska-Wandor

Afiliacja

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Zawartość czasopisma

zobacz wszystkie wydania Następne

Numer 1 (59) 2024

Data wydania: 2024

Redaktor naczelny: Monika Świerkosz

Sekretarz redakcji: Tomasz Kunz

Projekt Okładki: Maciej Godawa

Zawartość numeru