FAQ

Wielogłos

Numer 3 (25) 2016: Poetyka i retoryka gier wideo

2015 Następne

Data wydania: 2015

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktor naczelny Teresa Walas

Sekretarz redakcji Tomasz Kunz

Zawartość numeru

Agata Zarzycka

Wielogłos, Numer 3 (25) 2016: Poetyka i retoryka gier wideo, 2015, s. 1 - 21

https://doi.org/10.4467/2084395XWI.15.017.4796
Czytaj więcej Następne