FAQ

Wielogłos

Numer 1-2 (5-6) 2009: Polonistyka - trwanie czy zmiana?

2009 Następne

Data wydania: 19.12.2009

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktor naczelny Teresa Walas

Sekretarz redakcji Tomasz Kunz

Zawartość numeru

Teresa Walas, Michał Paweł Markowski, Paweł Próchniak, Andrzej Skrendo, Piotr Śliwiński, Krzysztof Uniłowski, Tomasz Kunz, Tomasz Rojek

Wielogłos, Numer 1-2 (5-6) 2009: Polonistyka - trwanie czy zmiana?, 2009, s. 7 - 35

Czytaj więcej Następne

Andrzej Borowski, Małgorzata Czermińska, Inga Iwasiów, Krzysztof Kłosiński, Erazm Kuźma, Henryk Markiewicz, Tomasz Mizerkiewicz, Ryszard Nycz, Maciej Urbanowski, Agnieszka Dauksza

Wielogłos, Numer 1-2 (5-6) 2009: Polonistyka - trwanie czy zmiana?, 2009, s. 37 - 70

Czytaj więcej Następne

Michał Paweł Markowski

Wielogłos, Numer 1-2 (5-6) 2009: Polonistyka - trwanie czy zmiana?, 2009, s. 71 - 79

Czytaj więcej Następne

Jakub Momro

Wielogłos, Numer 1-2 (5-6) 2009: Polonistyka - trwanie czy zmiana?, 2009, s. 80 - 94

Czytaj więcej Następne

Tomasz Kunz

Wielogłos, Numer 1-2 (5-6) 2009: Polonistyka - trwanie czy zmiana?, 2009, s. 95 - 109

Czytaj więcej Następne

Krzysztof Zajas

Wielogłos, Numer 1-2 (5-6) 2009: Polonistyka - trwanie czy zmiana?, 2009, s. 110 - 121

Czytaj więcej Następne

Daniel R. Schwarz , Jakub Czernik

Wielogłos, Numer 1-2 (5-6) 2009: Polonistyka - trwanie czy zmiana?, 2009, s. 123 - 136

Czytaj więcej Następne

Robert K. Booth, Jakub Czernik

Wielogłos, Numer 1-2 (5-6) 2009: Polonistyka - trwanie czy zmiana?, 2009, s. 137 - 151

Czytaj więcej Następne

Recenzje i omówienia

Magdalena Lubelska

Wielogłos, Numer 1-2 (5-6) 2009: Polonistyka - trwanie czy zmiana?, 2009, s. 153 - 158

Czytaj więcej Następne

Andrzej Skrendo

Wielogłos, Numer 1-2 (5-6) 2009: Polonistyka - trwanie czy zmiana?, 2009, s. 159 - 165

Czytaj więcej Następne

Mirosław Jankowiak

Wielogłos, Numer 1-2 (5-6) 2009: Polonistyka - trwanie czy zmiana?, 2009, s. 166 - 172

Czytaj więcej Następne

Recenzje

Magdalena Rabizo-Birek

Wielogłos, Numer 1-2 (5-6) 2009: Polonistyka - trwanie czy zmiana?, 2009, s. 173 - 180

Czytaj więcej Następne

Moje zdziwienia

Henryk Markiewicz

Wielogłos, Numer 1-2 (5-6) 2009: Polonistyka - trwanie czy zmiana?, 2009, s. 181 - 193

Czytaj więcej Następne