FAQ

Wielogłos

Numer 3 (41) 2019: World Literature

2019 Następne

Data wydania: 03.12.2019

Opis

 

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Paweł Bukowiec

Sekretarz redakcji Tomasz Kunz

Tłumaczka Kaja Szymańska

Zawartość numeru

Informacje o finansowaniu

Przygotowanie tłumaczenia na język angielski i kompleksowego opracowania językowego  – zadanie finansowane w ramach umowy 643/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.