FAQ

Wielogłos

Zespół redakcyjny

Członkowie zespołu redakcyjnego

Monika Świerkosz (redaktorka naczelna od zeszytu 3 (57) 2023) – doktorka habilitowana nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, profesorka Uniwersytetu Jagiellońskiego, literaturoznawczyni i krytyczka.  Autorka książek: W przestrzeniach tradycji. Proza Izabeli Filipiak i Olgi Tokarczuk w sporach o literaturę, kanon i feminizm (Warszawa 2014) oraz Arachne i Atena. Literatura, polityka i kobiecy klasycyzm (Kraków 2017). Redaktorka tomów: Sporne postaci polskiej krytyki feministycznej (Gdańsk 2016), Rozczytywanie Dąbrowskiej (Kraków 2018, wspólnie z D. Kozicką) oraz Konstelacje krytyczne (Kraków 2020, wspólnie z D. Kozicką i K. Trzeciak).  

ORCID: https://www.orcid.org/0000-0002-1752-6768
email: monika.swierkosz@uj.edu.pl


Tomasz Kunz
(sekretarz redakcji) – doktor habilitowany nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, historyk i teoretyk literatury, tłumacz, pracownik Katedry Antropologii Literatury i Badań Kulturowych na Wydziale Polonistyki UJ. Autor książek Strategie negatywne w poezji Tadeusza Różewicza (Kraków 2005) i Więcej niż słowa. Literatura jako forma istnienia (Kraków 2019). Współredaktor tomów Polonistyka bez granic, t. 1-2 (Kraków 2010), Próba rekonstrukcji. Szkice o twórczości Tadeusza Różewicza (Kraków 2014), Widnokręgi literatury – wielogłosy krytyki. Prace ofiarowane Profesor Teresie Walas (Kraków 2015), Wojaczek – przeczytany. Szkice i eseje o twórczości Rafała Wojaczka (Kraków 2016), Sztuka inwencji. Ryszarda Nycza praktykowanie humanistyki: rozmowy, inspiracje, kontynuacje (Kraków 2021) oraz Pokój, w którym robi się poezję. Tadeusz Różewicz i proces twórczy (Kraków 2023).

ORCID: https://www.orcid.org/0000-0003-0037-5470
email: tomasz.kunz@uj.edu.pl
Strona autorska: https://antropologia.polonistyka.uj.edu.pl/dr-hab.-tomasz-kunz


Tomasz Bilczewski
– profesor i prodziekan Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Katedry Międzynarodowych Studiów Polonistycznych, dyrektor Centrum Studiów Humanistycznych. Autor książek Porównanie i przekład. Komparatystyka między tablicą anatoma a laboratorium cyfrowym (Kraków 2016), Komparatystyka i interpretacja. Nowoczesne badania porównawcze wobec translatologii (Kraków 2010), Niewspółmierność. Perspektywy nowoczesnej komparatystyki (autorska antologia, Kraków 2010). Współautor opracowań: Literatura światowa i przekład. Historie i teorie nowoczesnej komparatystyki od szkoły amerykańskiej do biohumanistyki (Kraków 2022); Archiwa dyscypliny. Historie i teorie nowoczesnej komparatystyki od Herdera do szkoły amerykańskiej (Kraków 2022); The Routledge World Companion to Polish Literature (New York, London 2022); Wiek teorii. Sto lat nowoczesnego literaturoznawstwa polskiego (Warszawa 2020), Światowa historia literatury polskiej. Interpretacje (Kraków 2020). Współredaktor naukowy serii „Hermeneia”. 

ORCID: https://www.orcid.org/0000-0002-1220-5383
email: t.bilczewski@uj.edu.pl
Strona autorska: tomaszbilczewski.com


Paweł Bukowiec
– doktor habilitowany nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, profesor UJ, historyk literatury. Autor książek: Dwujęzyczne początki nowoczesnej literatury litewskiej: Rzecz z pogranicza polonistyki (Kraków 2008), Metronom: O jednostkowości poezji "nazbyt" rytmicznej (Kraków 2015), Žemaičių šlovė = Sława Żmudzinów: Antologia dwujęzycznej poezji litewsko-polskiej z lat 1794-1830 (koncepcja całości, tłumaczenia, oprac. edytorskie; Kraków 2013), Różnice w druku: Studium z dziejów wielojęzycznej kultury literackiej na XIX-wiecznej Litwie (Kraków 2017).

ORCID: https://www.orcid.org/0000-0002-4952-6674
email: pawel.bukowiec@uj.edu.pl


Jakub Czernik
– doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, adiunkt w Katedrze Komparatystyki Literackiej Wydziału Polonistyki UJ. Autor książki Między indywidualizmem a kolektywizmem. Jednostka i zbiorowość w literaturze romantyzmu (Kraków 2014) i tłumaczeń, m.in. Isaiaha Berlina. 

ORCID: https://www.orcid.org/0000-0003-0662-0238
email: jakub.czernik@uj.edu.pl


Katarzyna Deja
– doktorka nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, asystentka  w Katedrze Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski na Wydziale Polonistyki UJ, sekretarzyni Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych, autorka książki Polski japonizm literacki. 1900-1939 (Kraków 2021).

ORCID: https://www.orcid.org/0000-0003-1438-0414 
email: katarzyna.deja@uj.edu.pl


Karolina Górniak-Prasnal
– doktorka nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, adiunktka w Katedrze Komparatystyki Literackiej na Wydziale Polonistyki UJ, redaktorka. Opublikowała książki: Dwudziestowieczna poezja polska w kontekście anglo-amerykańskiego modernizmu: "Słoje zadrzewne" Tymoteusza Karpowicza i "The Pisan Cantos" Ezry Pounda (Lublin 2016) i "Otwieranie wszechświata". Polska powojenna awangarda poetycka: Tymoteusz Karpowicz i Krystyna Miłobędzka (Toruń 2022). 

ORCID: 0000-0001-5322-2828
email: karolina.gorniak@uj.edu.pl


Barbara Kaszowska-Wandor – doktorka nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, adiunktka w Katedrze Historii Literatury Staropolskiej na Wydziale Polonistyki UJ. Autorka książki Res publica (post) litteraria. Od poetyki wspólnoty do postliteratury (Kraków 2020). 

ORCID: https://www.orcid.org/0000-0003-4709-3729
email: barbara.kaszowska-wandor@uj.edu.pl
Strona autorska: https://khls.polonistyka.uj.edu.pl/pracownicy/kaszowska-wandor