FAQ

Wielogłos

Numer 4 (50) 2021: Poezja: strategie lektury w XXI wieku

2021 Następne

Data wydania: 2021

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Paweł Bukowiec

Sekretarz redakcji Tomasz Kunz

Zawartość numeru

Karolina Górniak-Prasnal

Wielogłos, Numer 4 (50) 2021: Poezja: strategie lektury w XXI wieku, 2021, s. 1 - 8

https://doi.org/10.4467/2084395XWI.21.027.15290
Czytaj więcej Następne

Informacje o finansowaniu

Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Polonistyki.