FAQ

Wielogłos

Numer 1 (31) 2017: Ta kartka...Materialność tekstu

2017 Następne

Data wydania: 10.09.2017

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Teresa Walas

Sekretarz redakcji Tomasz Kunz

Redakcja naukowa Mateusz Antoniuk, Tomasz Bilczewski, Paweł Bukowiec, Jarosław Fazan, Dorota Kozicka, Tomasz Kunz

Zawartość numeru

Rozprawy i szkice

George Bornstein

Wielogłos, Numer 1 (31) 2017: Ta kartka...Materialność tekstu, 2017, s. 7 - 37

https://doi.org/10.4467/2084395XWI.17.001.7111
Czytaj więcej Następne