FAQ

Wielogłos

Numer 2 (60) 2024

Karol Irzykowski i jego epoka

Early Access Następne

Data wydania: 07.06.2024

Licencja: CC BY  ikona licencji

Redakcja

Redakcja naukowa Katarzyna Deja, Orcid Kamil Kaczmarek Orcid

Redaktor naczelny Monika Świerkosz

Sekretarz redakcji Tomasz Kunz

Zawartość numeru

Rozprawy i szkice

Katarzyna Sadkowska

Wielogłos, Numer 2 (60) 2024, Early Access, s. 1 - 17

Czytaj więcej Następne

Marcin Jauksz

Wielogłos, Numer 2 (60) 2024, Early Access, s. 43 - 68

Czytaj więcej Następne

Karolina Krasuska, Anna Dżabagina

Wielogłos, Numer 2 (60) 2024, Early Access, s. 167 - 173

Czytaj więcej Następne

Informacje o finansowaniu

Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Polonistyki.