FAQ

Wielogłos

2023 Następne

Data wydania: 2023

Opis

Projekt Okładki: Maciej Godawa

Licencja: CC BY  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Monika Świerkosz

Sekretarz redakcji Tomasz Kunz

Zawartość numeru

Słowa kluczowe: zoonarratologia, studia nad zwierzętami, narracja, interakcja, narracja drugoosobowa; zoonarratology, animal narratology, animal studies, narrative, interaction, second-person narration, Księga o przyjaciołach, empatia, antropocentryzm, zwierzę, podmiotowość, psychologia, okrucieństwo; The Book on Friends, empathy, anthropocentrism, animal, subjectivity, psychology, cruelty, Henryk Sienkiewicz, mitologia, starożytna Grecja, terytorium ruin; Henryk Sienkiewicz, mythology, ancient Greece, territory of ruins, Henryk Sienkiewicz – światopogląd, Henri-Frédéric Amiel – recepcja, dziennik intymny, nowoczesny konserwatyzm, powieść dekadencka; Henryk Sienkiewicz – worldview, Henri-Frédéric Amiel – reception, intimate journal, modern conservatism, decadent novel, Utopia, Thomas More, Tommaso Campanella, Francis Bacon Francis, Johann V. Andreae, obrazy kobiet, historia kobiet, XVI wiek, XVII wiek; Utopia, Francis Bacon, women’s image, women’s history, 16th century, 17th century, Fernando Pessoa, heteronimia, prawda, literatura, filozofia, Friedrich Nietzsche; Fernando Pessoa, heteronymy, truth, literature, philosophy, Friedrich Nietzsche, Tadeusz Komendant, Michel Foucault, rękopis, autobiografia, lustro, archiwum, dyskurs, źródło, autentyczność, zatarcie, złudzenie; Tadeusz Komendant, manuscript, autobiography, mirror, archives, discourse, source, authenticity, effacement, illusion, studia o niepełnosprawności, animal studies, zootanatolgia, Sunaura Taylor, Sigrid Nunez; disability studies, zoothanatology, Sigrid Nunez, praktyki archiwalne, Kazimiera Iłłakowiczówna, archiwum pisarki, sprawczość; archival practices, writer’s archive, agency

Informacje o finansowaniu

Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Polonistyki.