FAQ

Wielogłos

Rada naukowa

Członkowie Rady Naukowej

Jerzy Borowczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
 
Andrzej Borowski (Uniwersytet Jagielloński)
 
Maria Delaperrière (INALCO, Paryż, Francja)
 
Jens Herlth (Universität Freiburg, Niemcy)
 
Michał Paweł Markowski (Uniwersytet Illinois, Chicago, USA)
 
Ryszard Nycz (Uniwersytet Jagielloński; IBL PAN)
 
Brigita Speičytė (Uniwersytet Wileński, Litwa)
 
Marta Wyka (Uniwersytet Jagielloński)