FAQ

Wielogłos

Numer 1 (59) 2024

Transkulturowość

2024 Następne

Data wydania: 2024

Opis

Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Polonistyki.

Projekt Okładki: Maciej Godawa

Licencja: CC BY  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Monika Świerkosz

Sekretarz redakcji Tomasz Kunz

Redakcja naukowa numeru Katarzyna Deja Orcid

Zawartość numeru

Informacje o finansowaniu

Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Polonistyki.