FAQ

Wielogłos

2021 Następne

Data wydania: 2021

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Paweł Bukowiec

Sekretarz redakcji Tomasz Kunz

Zawartość numeru

Słowa kluczowe: reproductive labour, mamczarstwo, mamki mleczne we Francji, Teoria Społecznej Reprodukcji, wytwarzanie życia, praca reprodukcyjna; wet-nursing, wet nurses in France, Social Reproduction Theory, life-making, aesthetics of transient beauty, écriture mélacolique, Charles Baudelaire, melancholia, spleen, czerń, estetyka przemijającego piękna, écriture mélacolique; Charles Baudelaire, melancholy, blackness, Bolesław Prus, fikcja historyczna, reprezentacja, egiptologia, Żydzi; Bolesław Prus, historical fiction, representation, Egyptology, Jews, Henryk Sienkiewicz, Z wystawy antropologicznej w Paryżu, rasa, kryteria rasowo-antropologiczne, Oscar Peschel, wystawa antropologiczna; Henryk Sienkiewicz, Z wystawy antropologicznej w Paryżu [From the Anthropological Exhibition in Paris], race, racial-anthropological criteria, anthropological exhibition, Michel de Montaigne, Witold Gombrowicz, podmiot, tekst, doświadczenie; Michel de Montaigne, subject, text, experience, inność, Inny, międzykulturowość, relacje międzykulturowe, różnorodność kulturowa, wielokulturowa literatura dziecięca i młodzieżowa, wielokulturowość; otherness, Other, interculturalism, intercultural relations, cultural diversity, multicultural children’s and young adult literature, multiculturalism, baśń filmowa, baśń literacka, Disnejowski renesans, Disnejowskie przebudzenie, Disnejowski złoty wiek, pełnometrażowy film animowany, Walt Disney; film fairy tale, literary fairy tale, Disney Renaissance, Disney Revival, Disney Golden Age, feature animation, Walt Disney

Informacje o finansowaniu

Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Polonistyki.