FAQ

Wielogłos

Numer 3 (29) 2016: Szymborska – po latach

2016 Następne

Data wydania: 28.02.2017

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktor naczelny Teresa Walas

Sekretarz redakcji Tomasz Kunz

Rdaktor numeru Paweł Bukowiec

Zawartość numeru

Edward Balcerzan

Wielogłos, Numer 3 (29) 2016: Szymborska – po latach, 2016, s. 1 - 14

https://doi.org/10.4467/2084395XWI.16.016.6400
Czytaj więcej Następne

Krystyna Pietrych

Wielogłos, Numer 3 (29) 2016: Szymborska – po latach, 2016, s. 27 - 40

https://doi.org/10.4467/2084395XWI.16.018.6402
Czytaj więcej Następne

Luigi Marinelli

Wielogłos, Numer 3 (29) 2016: Szymborska – po latach, 2016, s. 41 - 54

https://doi.org/10.4467/2084395XWI.16.019.6403
Czytaj więcej Następne