FAQ

Wielogłos

Numer 1 (43) 2020: Trzydziestoletnia 1989-2019

2020 Następne

Data wydania: 04.2020

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Paweł Bukowiec

Sekretarz redakcji Tomasz Kunz

Zawartość numeru

Rozprawy i szkice

Dorota Kozicka

Wielogłos, Numer 1 (43) 2020: Trzydziestoletnia 1989-2019, 2020, s. 1 - 4

https://doi.org/10.4467/2084395XWI.20.001.12149
Czytaj więcej Następne

Krzysztof Uniłowski

Wielogłos, Numer 1 (43) 2020: Trzydziestoletnia 1989-2019, 2020, s. 117 - 138

https://doi.org/10.4467/2084395XWI.20.008.12156
Czytaj więcej Następne