FAQ

Wielogłos

Numer 2 (56) 2023 Chłopskość: rewizje

2023 Następne

Data wydania: 2023

Opis

Projekt okładki: Maciej Godawa.

Licencja: CC BY  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Paweł Bukowiec

Sekretarz redakcji Tomasz Kunz

Redakcja naukowa Jerzy Franczak

Zawartość numeru

Rozprawy i szkice

Jerzy Franczak

Wielogłos, Numer 2 (56) 2023 Chłopskość: rewizje, 2023, s. 1 - 20

https://doi.org/10.4467/2084395XWI.23.009.18187
Czytaj więcej Następne

Informacje o finansowaniu

Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Polonistyki.