FAQ

Wielogłos

Numer 2 (48) 2021: Teksty konwersyjne

2021 Następne

Data wydania: 2021

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Paweł Bukowiec

Sekretarz redakcji Tomasz Kunz

Zawartość numeru

Barbara Kaszowska-Wandor

Wielogłos, Numer 2 (48) 2021: Teksty konwersyjne, 2021, s. 1 - 4

https://doi.org/10.4467/2084395XWI.21.009.14337
Czytaj więcej Następne

Słowa kluczowe: konwersja, Norman O. Brown, Bob Dylan, transfiguracja; conversion, transfiguration, John Maxwell Coetzee, Peter Sloterdijk, konwersja; John Maxwell Coetzee, conversion, Marcel Proust, konwersja, biografia, René Girard, Roland Barthes, Claude Arnaud; Marcel Proust, conversion, biography, Claude Arnaud, teksty konwersyjne, powieść konwersyjna, John Maxwell Coetzee, Olga Tokarczuk, Richard Powers, fikcja filozoficzna, protreptyk, retoryka konwersji; conversion texts, conversion novel, philosophical fiction, protreptic, rhetoric of conversion, Martin Heidegger, Gerhard Ebeling, Ernst Fuchs, hermeneutyka, luteranizm, proklamacja, teoria języka, wydarzenie słowne; Martin Heidegger, hermeneutics, Lutheranism, proclamation, theory of language, word-event, teoria przekładu, Biblia w kulturze polskiej, Artur Sandauer, nowoczesny maranizm, teksty konwersyjne; translation studies, Bible in Polish culture, modern Marranism, conversion texts, autotematyzm, metarefleksja, konwersja, Artur Sandauer, mechanizm zwrotny; autothematicism, metareflection, conversion, self-reference, Andrzej Kuśniewicz, literackie reprezentacje przeszłości, obecność, nawrócenie, pamięć, podmiot, psychoanaliza i literatura, Zagłada; Andrzej Kuśniewicz, literary representations of the past, presence, conversion, memory, subject, psychoanalysis and literature, Shoah, Alexandre Gefen, literatura naprawcza (littérature réparatrice), literatura francuska, empatia, care studies, autobiografia; Alexandre Gefen, restorative literature (littérature réparatrice), French literature, empathy, autobiography

Informacje o finansowaniu

Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Polonistyki.