FAQ

Wielogłos

Numer 1 (55) 2023 Narracje lokalne, regionalne, peryferyjne

2023 Następne

Data wydania: 2023

Opis

Projekt okładki: Maciej Godawa.

Licencja: CC BY  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Paweł Bukowiec

Sekretarz redakcji Tomasz Kunz

Redakcja naukowa Paweł Bukowiec, Elżbieta Rybicka

Zawartość numeru

Rozprawy i szkice

Wojciech Browarny

Wielogłos, Numer 1 (55) 2023 Narracje lokalne, regionalne, peryferyjne, 2023, s. 1 - 15

https://doi.org/10.4467/2084395XWI.23.001.17989
Czytaj więcej Następne

Katarzyna Sawicka-Mierzyńska

Wielogłos, Numer 1 (55) 2023 Narracje lokalne, regionalne, peryferyjne, 2023, s. 89 - 110

https://doi.org/10.4467/2084395XWI.23.005.17993
Czytaj więcej Następne

Recenzje i omówienia

Elżbieta Winiecka

Wielogłos, Numer 1 (55) 2023 Narracje lokalne, regionalne, peryferyjne, 2023, s. 131 - 144

https://doi.org/10.4467/2084395XWI.23.007.17995
Czytaj więcej Następne

Informacje o finansowaniu

Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Polonistyki.