FAQ

Wielogłos

Numer 1 (9) 2011: Świadomość krytyki

2011 Następne

Data wydania: 31.12.1969

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktor naczelny Teresa Walas

Sekretarz redakcji Tomasz Kunz

Zawartość numeru

Bernadetta Darska, Inga Iwasiów, Jerzy Madejski, Karol Maliszewski, Tomasz Mizerkiewicz

Wielogłos, Numer 1 (9) 2011: Świadomość krytyki, 2011, s. 6 - 37

Czytaj więcej Następne

Piotr Śliwiński

Wielogłos, Numer 1 (9) 2011: Świadomość krytyki, 2011, s. 51 - 58

https://doi.org/10.4467/2084395XWI.11.001.0314
Czytaj więcej Następne

Anna R. Burzyńska

Wielogłos, Numer 1 (9) 2011: Świadomość krytyki, 2011, s. 74 - 84

https://doi.org/10.4467/2084395XWI.11.001.0316
Czytaj więcej Następne

Joanna Orska

Wielogłos, Numer 1 (9) 2011: Świadomość krytyki, 2011, s. 85 - 95

https://doi.org/10.4467/2084395XWI.11.001.0317
Czytaj więcej Następne

Henryk Markiewicz

Wielogłos, Numer 1 (9) 2011: Świadomość krytyki, 2011, s. 177 - 178

https://doi.org/10.4467/2084395XWI.11.001.0324
Czytaj więcej Następne

Słowa kluczowe: political turn, krytyka literacka, polska literatura współczesna, zaangażowanie, polityczność/ literary criticism, contemporary Polish literature, engagement, the political, krytyka literacka, zaangażowanie, polityczność, zwrot polityczny, polska literatura współczesna/literary criticism, engagement, the political, political turn, contemporary polish literature, krytyka literacka, feminizm, krytyka feministyczna, polska literatura współczesna, zwrot kulturowy/literary criticism, feminism, feminist literary criticism, contemporary polish literature, political turn, krytyka teatralna, recenzje teatralne, współczesny teatr polski, wiedza o teatrze, theatre criticism, theatre reviews, contemporary polish theatre, theatrology, krytyka literacka, estetyka, zaangażowanie, polityczność, kultura popularna/ literary criticism, aesthetics, engagement, the political, popular culture, krytyka literacka, polska poezja współczesna, estetyka, kultura popularna, literary criticism, contemporary polish poetry, aestehetics, popular culture, close reading, krytyka literacka, interpretacja, modernizm, poezja współczesna/close reading, literary criticism, interpretation, modernism, contemporary poetry, krytyka literacka, poezja współczesna, modernizm, późny modernizm, interpretacja, literary criticism, contemporary poetry, modernism, late modernism, interpretation, krytyka literacka, pamfl et, literatura polska XX wieku/literary criticism, pamphlet, polish literature (20th c.), krytyka literacka, Jan Błoński, dzienniki/literary criticism, journals, op.cit., s. 131. Publikacja objęta, krytyka literacka, polityczność, zwrot polityczny, Igor Stokfi szewski/ literary criticism, the political, political turn, Igor Stokfi szewski 16 I. Stokfi szewski, new historicism, literary theory, literary history, Ewa Domańska, Marian Bielecki, new historicism, literary theory, literary history, Ewa Domańska, Marian Bielecki, new historicism, literary theory, literary history, Ewa Domańska, Marian Bielecki