FAQ

Wielogłos

Trzy tancerki flamenco – trzy transkulturowe historie. Tożsamość transkulturowa dziesięć lat później

Data publikacji: 03.2024

Wielogłos, 2024, Numer 1 (59) 2024, s. 37 - 60

https://doi.org/10.4467/2084395XWI.24.003.19471

Autorzy

Jadwiga Romanowska
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
, Polska
https://orcid.org/0000-0002-7588-2373 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Niniejszy tekst, oparty na case studies, jest próbą analizy potencjału eksplanacyjnego pojęcia „tożsamości transkulturowej”, wpisanej w szersze ramy takich terminów jak „transkulturowość” i „transkulturacja”. Autorka, nawiązując do przeprowadzonych 10 lat temu badań obcokrajowców tańczących flamenco w Sewilli, wraca do trójki swoich respondentek, by poznać ich późniejsze transkulturowe kroki. Nowe, pogłębione wywiady konfrontuje z badaniami wcześniejszymi i analizuje je przez pryzmat tożsamości transkulturowej, poszerzonej o koncepcję kapitału transkulturowego.

Bibliografia

Aix Gracia F., Flamenco y poder. Un estudio desde la sociología del arte, Madrid: Fundación SGAE 2014.

Cruces Roldán C., Más allá de la música. Antropología y flamenco, t. 1: Sociabilidad, transmisión y patrimonio, Sevilla: Signatura Ediciones 2002.

Cruces Roldán C., Más allá de la música. Antropología y flamenco, t. 2: Identidad, género y trabajo, Sevilla: Signatura Ediciones 2003.

Deja K., Transkulturowość: od koncepcji Wolfganga Welscha do transkulturowej historii literatury, „Wielogłos” 2015, nr 4.

Dowgiało E., O flamenco polskim piórem… Kulturowe realia i słowne bariery, Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej 2018.

Epstein M., Transculture. A Broad Way between Globalism and Multiculturalism, „The American Journal of Economics and Sociology” 2009, no. 1, http://www.jstor.org/stable/27739771 [dostęp: 12.09.2015].

Kiwan N., Meinhof U., Music and Migration. A Transnational Approach, „Music and Arts in Action” 2011, no. 3.

Lorente Rivas M., El flamenco como transculturación, „Música oral del Sur. Revista internacional” 2005, no 6, http://www.centrodedocumentacionmusicaldeandalucia.es/export/sites/default/publicaciones/pdfs/flamenco-transculturacion.pdf [dostęp: 13.05.2017].

Lorente Rivas M., Transculturaciones flamencas. Varia inflexiva, „TRANS. Revista Trancultural de Música” 2004, no 8, http://www.sibetrans.com/trans/a197/transculturaciones-flamencas-varia-inflexiva [dostęp: 20.05.2012].

Malinowski B., Kubański kontrapunkt: tytoń i cukier, przeł. B. Hlebowicz [w:] idem, Dzieła. Ekonomia meksykańskiego systemu targowego, t. 13, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2004.

Martí J., Transculturación, globalización y músicas de hoy, „TRANS. Revista Trancultural de Música” 2004, no 8, https://www.sibetrans.com/trans/articulo/188/transculturacion-globalizacion-y-musicas-de-hoy [dostęp: 1.08.2023].

Martin T., Transnational Flamenco. Exchange and the Individual in British and Spanish Flamenco Culture, Leeds: Palgrave Macmillan 2020.

Meinhof U., Triandafyllidou A., Beyond the Diaspora. Transnational Practices as Transcultural Capital [w:] Transcultural Europe. Cultural Policy in a Changing Europe, eds. U.H. Meinhof, A. Triandafyllidou, Basingstoke: Palgrave Macmillan 2006.

Mora M., Japón pata negra, https://elpais.com/diario/2005/06/12/eps/1118557608_850215.html [dostęp: 15.08.2023].

Nagy-Zekmi S., Angel Rama y su ensayística transcultural(izadora) como autobiografía en clave crítica, „Revista Chilena de Literatura” 2001, no 58, http://www.jstor.org/stable/40357004 [dostęp: 30.12.2016].

Oficjalna strona Concurso Internacional de Baile Flamenco Puro, http://www.concursoflamencopuro.it/presentacion-y-objetivos/ [dostęp: 14.06.2023].

Ortiz F., Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar, Madrid: Catedra 2002.

Pietroniro M.V., Identidad transcultural en el flamenco. Miradas desde y hacia Japón, nieopubikowana praca dyplomowa napisana pod kierunkiem Rafaeli Carrasco, Conservatorio Superior de Danza „María de Ávila”, Madryt 2021.

Rewers E., Trankulturowość czy glokalność? Dwa dyskursy o kondycji post-ponowoczesnej [w:] Dylematy wielokulturowości, red. W. Kalaga, Kraków: Universitas 2004.

Romanowska J., Transkulturowani, transkulturujący. Obcokrajowcy w sewilskiej społeczności flamenco, Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR 2023.

Shikaze K., Flamenco en Japón, flamenco de Japón, „La Nueva Alboreà” 2009, no 10.

Spitta S., Between Two Waters. Narratives of Transculturation in Latin America, Houston: Rice University Press 1995.

Steingress G., Flamenco postmoderno: Entre tradición y heterodoxia. Un diagnóstico sociomusicológico (Escritos 1989–2006), Sevilla: Signatura Ediciones 2007.

Steingress G., Sobre flamenco y flamencología, Sevilla: Signatura Ediciones 1998.

Steingress G., Sociología del Cante Flamenco, Sevilla: Signatura Ediciones 2005.

Steingress G., …Y Carmen se fue a París. Un estudio sobre la construcción artística del género flamenco (1833–1865), Córdoba: Almuzara 2006.

Triandafyllidou A., Sub-Saharan African Immigrant Activists in Europe. Transcultural Capital and Transcultural Community Building, „Ethnic and Racial Studies” 2009, no. 1.

Welsch W., Tożsamość w epoce globalizacji. Perspektywa transkulturowa, przeł. K. Wilkoszewska [w:] Estetyka transkulturowa, red. K. Wilkoszewska, Kraków: Universitas 2004.

Welsch W., Transculturality – the Puzzling Form of Cultures Today [w:] Spaces of Culture. City, Nation, World, eds. M. Featherstone, S. Lash, London: Sage 1999,

Welsch W., Transkulturowość. Nowa koncepcja kultury, przeł. B. Susła, J. Wietecki [w:] Filozoficzne konteksty rozumu transwersalnego. Wokół koncepcji Wolfganga Welscha, red. R. Kubicki, Poznań: Fundacja Humaniora 1998.

Wieczorek M., Flamenco. Studium z antropologii semiotycznej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2018.

Wilkoszewska K., Ku estetyce transkulturowej. Wprowadzenie [w:] Estetyka transkulturowa, red. K. Wilkoszewska, Kraków: Universitas 2004.

Informacje

Informacje: Wielogłos, 2024, s. 37 - 60

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski: Three Flamenco Dancers – Three Transcultural Stories. Transcultural Identity Ten Years Later

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-7588-2373

Jadwiga Romanowska
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
, Polska
https://orcid.org/0000-0002-7588-2373 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Polska

Publikacja: 03.2024

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Jadwiga Romanowska (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 122

Liczba pobrań: 89