FAQ

Wielogłos

Rzeczy, które się do nas zbliżają – Anaglify Krystyny Miłobędzkiej

Data publikacji: 20.12.2017

Wielogłos, 2017, Numer 2 (32) 2017, s. 53 - 67

https://doi.org/10.4467/2084395XWI.17.012.7770

Autorzy

Karolina Górniak-Prasnal
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
https://orcid.org/0000-0001-5322-2828 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

The article is focused on the early poetry of Krystyna Miłobędzka viewed from
the perspective of the so-called turn towards the things context known from the literary
and anthropological studies. The prose poems from Miłobędzka’s debut called
Anaglify are chosen for analysis and interpretation. The author discusses the most crucial
elements of the background of the texts: the circumstances of Miłobędzka’s debut,
consequences of the events of 1956 and the turn towards ordinary things and daily
life in the Polish poetry of 1960s. Miłobędzka’s attitude to the material world is presented
in the light of the beginnings of modernism (C.K. Norwid) and the postwar poetry
concerned with the “life” of objects (M. Białoszewski, Z. Herbert, T. Różewicz).
The poetic contemplation of the world of things in Anaglify is confronted with the late
philosophy of Martin Heidegger, especially his considerations about the Tool-Being
and Thing. Miłobędzka explores the relations between humans and objects, taking
the non-anthropocentric perspective and trying to capture the essence of their and our
being-in-the-world. In her poetic vision, the thing seems to be released from the obligation
to be ready-to-hand and reveals its individual dimension of “being.”

Bibliografia

Balbus S., „Jesteś tylko jedną rzeczy wielu” („Ja” wobec rzeczy poezji Szymborskiej [w:] Człowiek rzecz. problemach reifikacji literaturze, filozofii sztuce, red. S. Wysłouch, B. Kaniewska, Poznań 1999.

Balcerzan E., Poezja polska latach 1939‒1968Warszawa 1998.

Białoszewski M., Obroty rzeczyWarszawa 1956.

Bilczewski T., Itinerarium 3. Secure the bastion of sensation: Heaneya Miłosza podróż zwyczajność [w:] idemKomparatystyka interpretacja. Nowoczesne badania porównawcze wobec translatologiiKraków 2010.

Bogalecki P., Niedorozmowy. Kategoria niezrozumiałości poezji Krystyny MiłobędzkiejWarszawa 2011.

Burkot S., Miron BiałoszewskiWarszawa 1992.

Codzienne, przedmiotowe, cielesne. Języki nowej wrażliwości literaturze polskiej XX wieku, red. H. Gosk, Izabelin 2002.

Człowiek rzecz. problemach reifikacji literaturze, filozofii sztucered. S. Wysłouch, B. Kaniewska, Poznań 1999.

Dialog spór. Zbigniew Herbert inni poeci eseiści, red. J.M. Ruszar, Lublin 2006.

Domańska E., Humanistyka nie-antropocentryczna studia nad rzeczami, „Kultura Współczesna” 2008, nr 3, s. 9–21.

Freedgood E., Czytając rzeczy, przeł. J. Sadowska, „Pamiętnik Literacki” 2009, nr 4.

Górniak K., Kuchowicz K., Motywy roślinne „Anaglifach” Krystyny MiłobędzkiejMagazyn Antropologiczno-Kulturowy „MASKA” 2015, nr 27.

Gutorow J., Glif [w:] Krystyna Miłobędzka. Wielogłos, red. J. Borowiec, Wrocław 2012, s. 18‒19.

Heidegger M., Rzecz, przeł. J. Mizera, „Principia” 1996–1997, t. 16–17.

Herbert Z., Hermes, pies gwiazda [w:] idemWiersze wybraneKraków 2011.

Hoły-Łuczaj M., Heideggerowski Zwrot: jedność bycia nieantropocentryczna filozofia człowieka, „Acta Universitas Lodziensis. Folia Philosophica” 2013, nr 266.

Jarosiński Z., Literatura lat 1945‒1975Warszawa 1996.

Krystyna Miłobędzka. Wielogłos, red. J. Borowiec, Wrocław 2012.

Kuczyńska-Koschany K., Po krzyku, przed wierszem. zapiskach poetyckich Krystyny Miłobędzkiej, „Polonistyka” 2008, nr 4.

Latoś H., 100 słów fotografiiWarszawa 1976.

Miłobędzka K., Anaglify [w:] Zbierane, gubione 1960‒2010, Wrocław 2010, s. 9–31.

Miłobędzka K., Leśmian – Białoszewski – Karpowicz, „Czas Kultury” 1997, nr 1.

Miłobędzka K., Przed wierszem. Zapisy dawne noweKrakówWarszawa 1994.

Miłobędzka K., Zbierane, gubione 1960‒2010, Wrocław 2010.

Miłobędzka K., Znikam jestem. Cztery wieczory autorskie, red. J. Borowiec, Wrocław 2010.

Miłobędzka wielokrotnie, red. P. Śliwiński, Poznań 2008.

Nawarecki A., Rzeczy marzenia. Studia wyobraźni poetyckiej skamandrytówKatowice 1993.

Nycz R., Poetyka epifanii początki nowoczesności [w:] idemLiteratura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii nowoczesnej literaturze polskiejKraków 2001.

Olsen B., obronie rzeczy. Archeologia ontologia przedmiotów, przeł. B. Shallcross, Warszawa 2013.

Rosenblum N., Historia fotografii światowej, przeł. I. Baturo, Bielsko-Biała 2005.

Różewicz T., nożyk profesora, Wrocław 2001.

Rzeczy ludzie. Humanistyka wobec materialności, red. J. Kowalewski, W. Piasek, M. Śliwa, Olsztyn 2008.

Sandauer A., Poezja rupieci [w:] S. Burkot, Miron BiałoszewskiWarszawa 1992.

Shallcross B., Rzeczy ZagładaKraków 2010.

Sioma R., Skończoność przedmiotóniegotowość człowieka. Alienacje Zbigniewa Herberta Jerzego Lieberta [w:] Dialog spór. Zbigniew Herbert inni poeci eseiści, red. J.M. Ruszar, Lublin 2006.

Sioma R., Uwagi przedmiotach konkretnych twórczości Zbigniewa Herberta [w:] Człowiek rzecz. problemach reifikacji literaturze, filozofii sztuce, red. S. Wysłouch, B. Kaniewska, Poznań 1999.

Skrendo A., Dwaj nihiliści: Przyboś Różewicz, „Słupskie Prace Filologiczne” 2004, nr 3.

Sławiński J., Rzut oka na ewolucję poezji polskiej latach 1956–1980 [w:] idemTeksty tekstyWarszawa 1990.

Sobolczyk P., Jaki lingwizm? Miłobędzka – Białoszewski, „Kresy” 2007, nr 1‒2, s. 110‒116.

Sobota D.R., Źródła inspiracje Heideggerowskiego pytania bycie, t. I: Neokantyzm fenomenologia, Bydgoszcz 2012.

Szymborska W., Rozmowa kamieniem [w:] eademWiersze wybraneKraków 2003.

Wielogłos. Krystyna Miłobędzka recenzjach, szkicach, rozmowach, red. J. Borowiec, Wrocław 2012.

Winiecka E., wnętrza dystansu. Leśmian – Karpowicz – Białoszewski – Miłobędzka, Poznań 2012.

Zientała A., Poeci uRZECZeni. Przedmioty poezji polskiej 1890–1939)Kraków 2014.

Informacje

Informacje: Wielogłos, 2017, s. 53 - 67

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Things That Approach Us – Anaglify by Krystyna Miłobędzka

Autorzy

https://orcid.org/0000-0001-5322-2828

Karolina Górniak-Prasnal
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
https://orcid.org/0000-0001-5322-2828 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

Publikacja: 20.12.2017

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Karolina Górniak-Prasnal (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 30

Liczba pobrań: 33