FAQ

Wielogłos

Gapienie się na niezwykłe ciała. O książkach Rosemarie Garland-Thomson Gapienie się i Niezwykłe ciała

Data publikacji: 31.12.2021

Wielogłos, 2021, Numer 4 (50) 2021: Poezja: strategie lektury w XXI wieku, s. 181 - 193

https://doi.org/10.4467/2084395XWI.21.035.15298

Autorzy

Magdalena Zdrodowska
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Sztuk Audiowizualnych, ul. Łojasiewicza 4 (II piętro) 30-348 Kraków
https://orcid.org/0000-0002-4421-8963 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Staring at Extraordinary Bodies. On the Polish Translations of Rosemarie Garland-Thomson’s Books

Article reviews the Polish translation of two fundamental monographs in global disability studies scholarship: Extraordinary Bodies (1997) and Staring: How We Look (2009) by Rosemary Garland-Thomson. First, books are discussed in the context of global disability studies, with special attention paid to the influences of the theoretical and methodological frame of literary studies in the 1990s. Secondly, Polish translations are considered an important element of the current establishment of the field of disability studies in Polish academia.

* Artykuł powstał w wyniku realizacji projektu badawczego o nr 2019/35/B/HS2/02287 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Bibliografia

Davis L.J., Academics Must Stand Up for Their Publishing Rights, „Times Higher Education”, 27.04.2021, https://www.timeshighereducation.com/opinion/academics-must-stand-their-publishing-rights [dostęp: 25.07.2021].
Davis L.J., Enforcing Normalcy: Disability, Deafness, and the Body, London–New York: Verso 1995.
Gallagher H.G., FDR’s Splendid Deception, New York: Dodd Mead 1985.
Garland-Thomson R., Gapienie się, czyli o tym, jak patrzymy i jak pokazujemy siebie innym, przeł. K. Ojrzyńska, Warszawa: Fundacja Teatr 21 2020.
Garland-Thomson R., Integrating Disability, Transforming Feminist Theory [w:] The Disability Studies Reader, ed. L.J. Davis, New York: Routledge 2006.
Garland-Thomson R., Niezwykłe ciała. Przedstawienia niepełnosprawności fizycznej w amerykańskiej kulturze i literaturze, przeł. N. Pamuła, Warszawa: Fundacja Teatr 21 2020.
Gluckman N., Why Disability Studies Scholars Are Protesting a Prominent Textbook, „The Chronicle of Higher Education”, 13.04.2021, https://www.chronicle.com/article/why-disability-studies-scholars-are-protesting-a-prominent-textbook [dostęp: 25.07.2021].
Grech S., Decolonising Eurocentric Disability Studies: Why Colonialism Matters in the Disability and Global South Debate, „Social Identities. Journal for the Study of Race, Nation and Culture”2015, no. 1: Disability and Colonialism: (Dis)-encounters and Anxious Intersectionalities.
Haraway D., Manifest cyborgów, przeł. E. Majewska, S. Królak, „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2003, nr 3.
Jain S.S., The Prosthetic Imagination: Enabling and Disabling the Prosthesis Trope, „Science, Technology & Human Values”1999, no. 1.
Landsberg A., Prosthetic Memory: Total Recall and Blade Runner, „Body & Society” 1995, no. 3–4.
McRuer R., Crip Theory: Cultural Signs of Queerness and Disability, New York–London: New York  University Press 2006.
Meekosha H., Decolonising Disability: Thinking and Acting Globally, „Disability & Society”2011, no. 6.
Mitchell D.T., Snyder S., Cultural Locations of Disability, Chicago: University of Chicago Press 2006.
Mitchell D.T., Snyder S., Narrative Prosthesis: Disability and the Dependencies of Discourse, Ann Arbor: University of Michigan Press 2000.
Ojrzyńska K., Pamuła N., Nowe studia o niepełnosprawności w humanistyce. O książkach Rosemarie Garland-Thomson piszą tłumaczki, „Przegląd Kulturoznawczy” 2019, nr 3 (41).
Powierska A., Selfie: kreowanie wizerunku a emancypacyjna rola fotografii w reprezentacji osób niepełnosprawnych, „Kultura Współczesna” 2018, nr 3 (102): Niepełnosprawność i technologia.
Prosthetic Territories: Politics and Hypertechnologies, eds. M. Driscoll, G. Brahm, Boulder, CO: Westview Press 1995.
Quinlan M.M., Bates B.R., ‘Bionic Woman’(2007): Gender, Disability and Cyborgs, „Journal of Research in Special Educational Needs”2009, no. 1.
Reeve D., Cyborgs, Cripples and iCrip: Reflections on the Contribution of Haraway to Disability Studies [w:] Disability and Social Theory. New Developments and Directions, eds. D. Goodley, B. Hughes, L.J. Davis, Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan 2012.
Shaw C.L., Deaf in the USSR: Marginality, Community, and Soviet Identity, 1917–1991, Ithaca: Cornell University Press 2017.
Siebers T., Disability Aesthetics, Ann Arbor: University of Michigan Press 2010.
Siebers T., Disability Theory, Ann Arbor: University of Michigan Press 2008.
Smith M., Morra J., Introduction: The Prosthetic Aesthetic, „New Formations”2002, no. 46.
Sobchack V., A Leg to Stand On: Prosthetics, Metaphor, and Materiality [w:] The Prosthetic Impulse. From a Posthuman Present to a Biocultural Future, eds. M. Smith, J. Morra, Cambridge–London: The MIT Press 2007.
Valente J.M., Cyborgization: Deaf Education for Young Children in the Cochlear Implantation Era, „Qualitative Inquiry”2011, no. 7.
Wilson R.R., Cyber(Body)Parts: Prosthetic Consciousness, „Body & Society”1995, no. 3–4.

Informacje

Informacje: Wielogłos, 2021, s. 181 - 193

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:
Staring at Extraordinary Bodies. On the Polish Translations of Rosemarie Garland-Thomson’s Books

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-4421-8963

Magdalena Zdrodowska
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Sztuk Audiowizualnych, ul. Łojasiewicza 4 (II piętro) 30-348 Kraków
https://orcid.org/0000-0002-4421-8963 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Sztuk Audiowizualnych, ul. Łojasiewicza 4 (II piętro) 30-348 Kraków

Publikacja: 31.12.2021

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Magdalena Zdrodowska (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 673

Liczba pobrań: 415